Zajímavosti a novinky pro děti i rodiče

Jak pomoci dítěti s nácvikem správné výslovnosti - hláska Ř

Datum přidání: 8. 11. 2017
Mgr. Eva Kolesová

Píše Mgr. Eva Kolesová

Hláska Ř se spontánně vyvíjí mezi pátým až sedmým rokem věku. Důležitým předpokladem pro správný vývoj hlásky Ř je správná tvorba hlásky R. Občas se stává, že některé děti umí správně vyslovovat hlásku Ř, ale hláska R se nedaří. Je to spíše ojedinělé. Nejčastějším nesprávným způsobem výslovnosti hlásky Ř je záměna za některou z ostrých nebo tupých sykavek.

Jak podpořit vznik hlásky Ř

Výslovnost potom zní třeba takto: “Božek se má dobže” místo “Bořek se má dobře. “Kuchas vazí večezi.” místo “Kuchař vaří večeři.” Tyto záměny jsou zcela přirozené do sedmi let. Nejpozději do té doby by měli děti hlásku Ř umět vyslovovat správně. Kromě těchto záměn může dítě tvořit hlásku na nesprávném místě a nesprávným způsobem. Mezi nejčastější způsoby patří tvorba hlásky Ř v krku (tzv. velární rotacimsus bohemicus) nebo po stranách jazyka (laterální rotacismus bohemicus) a celá řada dalších.

Správné postavení mluvidel

Při nácviku hlásky Ř je důležité, aby mělo dítě správný skus (předkus nebo chybějící přední zuby mohou být příčinou špatné výslovnosti hlásky Ř), dobrou motoriku mluvidel, především jazyka! Tvorbu hlásky Ř můžeme podpořit tak, že dítě přirozeně stiskne zuby na sebe, lehce našpulí rty a zašeptá hlásku R místo hlásky Ř. Když se tato sekvence pohybů a zvuku podaří správně, ozve se hláska Ř.

 

Při cvičení můžeme volit jakákoliv slova. Někdy se nejlépe daří slova se spojením TŘ a DŘ. Pro někoho může být nejjednodušší hláska Ř na začátku slov nebo mezi samohláskami nebo s jinou souhláskou. Je to vždy velmi individuální. Z tohoto důvodu volíme slova, která se dítěti daří nejlépe. Při nácviku by měla slova znít takto: trešně, drevo, bricho, prítel, hreben, kreček, repa, more, malír, atd.

Cviky k nácviku hlásky Ř

Před samotným nácvikem hlásky Ř je důležité zaměřit pozornost na rozcvičení motoriky mluvidel a dechová cvičení:

 • našpulíme rty a pošleme pusinku (rty musí vydat mlasknutí)
 • vytvoříme ze rtů kroužek a dlouze vyslovujeme óóó, úúú
 • vytvoříme ze rtů úsměv a dlouze vyslovujeme ééé, ííí
 • našpulíme rty, zkoušíme vyfouknout vzduch, zapískat
 • otevřeme ústa, olizujeme jazykem rty dokola, na obě strany
 • otevřeme ústa, olizujeme špičkou jazyka dolní ret (houpeme jazýčk jako na houpačce)
 • otevřeme ústa, olizujeme špičkou jazyka horní ret (jako stěrače v autě)
 • zavřeme ústa, jazýček dělá boule do tváří (jako, když máme bonbón)
 • opička - zavřeme ústa, vstrčíme jazyk dolů mezi zuby a dolní ret (totéž nahoru)
 • koníček - klapeme jazýčkem, jako když jede koník
 • čertík - napodobujeme pohyb jazykem, jako když blekotá čert (jazyk by měl směřovat nahoru)
 • cvičíme výdrž opřeného jazyka za horními zuby - jazyk musí být rovný, nesmí se kroutit
 • nácvik správného nosního dýchání - nádech nosem, výdech ústy (ideální jsou různé dětské hry, při kterých využíváme různé pomůcky a foukací hračky - foukání brčkem do vody, foukání do kuliček vaty, papírků, pískání na píšťlku, flétnu, do bublifuku, na svíčku, atd.......fantazii se meze nekladou :-)) 

 

V případě, že má dítě dobře ohebná mluvidla, ale i přesto se hláska Ř nedaří, doporučujeme navštívit logopeda, který pro dítě zvolí správné metody a postupy vyvození. Je možné, že dítě při nácviku málo zatlačí, neumí dobře usměrnit výdechový proud, nesprávně klade zuby, apod. Pouhé opravování a opakování slov nebo říkanek, aniž by dítě vědělo, jak má hlásku správně vytvořit, nefunguje!

Logopedický seriál

V současné době se celá řada dětí potýká s nauršenou komunikační schopností, která se může projevovat  vadnou výslovnosti různých hlásek. Můžeme klidně říci, že počet dětí s vadami řeči narůstá. Všeobecně je také známo, že se vady řeči více týkají chlapců než dívek. Když má dítě obtíže s nesprávnou výslovností některých hlásek, ale v ostatních oblastech vývoje je vše v normě, hovoříme o tzv. Patlavosti (Dyslálii). Jedná se o nejrozšířenější vadu řeči u dětí i dospělých.

 

Vždy je důležité myslet na to, že dítě bude možná potřebovat logopedickou péči. Určitě je dobré spoléhat na vlastní mateřskou (rodičovskou) intuici a obrátit se na odborníky raději dříve. Na konzultaci k logopedovi je vhodné přijít ve věku 4 až 4,5 roku. Logoped si dítě poslechne a zjistí, zda je výslovnost hlásek vzhledem k věku v normě, nebo zda je potřeba zahájit logopedickou terapii. Již od útlého věku můžeme dětem se správnou výslovností hlásek pomáhat. Nejdůležitější je být dětem dobrým řečovým vzorem, hodně si s dětmi povídat, rozvíjet slovní zásobu, učit je říkanky a písničky, rozvíjet jemnou a hrubou motoriku, paměť a kresbu. Dále je velmi důležité, aby mělo dítě dostatečně ohebná mluvidla - jazyk, rty, tváře, mimiku. Kromě dobré pohyblivosti mluvidel je důležité i správné nosní dýchání. K nácviku každé hlásky je potřeba umět jiné pohyby jazyka, rtů, mimiky. Proto je potřeba, věnovat se nejdříve nácviku správného postavení mluvidel a nápodobě zvuků. Těmto cvičením říkáme “preventivní logopedická cvičení”. Této prevenci se mohou věnovat rodiče, paní učitelky v MŠ, které mají kurz logopedické prevenci a také logopedi. Když se správná pohyblivost mluvidel nedaří a ve výslovnosti hlásek nedochází k žádnému posunu, je potřeba vyhledat logopeda. Jeho pomoc je při nácviku hlásek nepostradatelná.

Podobné články

Plazení, lezení, otáčení okolo své osy: Kdy to děti zvládají a pár tipů, jak je v jejich snažení podpořit

Aby se děti mohly správně vyvíjet a měly naučené správné pohybové vzorce, je důležité s nimi správně manipulovat. Jak na to, vám ve videu ukáže lektorka a zakladatelka Babyogy Lenka Gajdoštíková. Celý článek

Mgr. Eva Kolesová

Píše Mgr. Eva Kolesová

Jak rozpoznat opožděný vývoj řeči

V předchozích článcích na téma logopedie jsme se seznámili s různými vadami řeči. Dnes se budeme věnovat tématu opožděného vývoje řeči. Jedná se o velmi rozšířenou vadu řeči. Počet dětí s tímto problémem prudce narůstá. Proč je tomu tak? Celý článek

Boty na cvičení nebo do bazénu? Slipstop capáčky i pro školáčky

Školní rok je již v plném proudu a s ním začínají i různé kroužky, kam děti chodí, aby na chvíli odložily tablety a jiné technické vymoženosti. Gymnastika, judo, plavání, … Na vše je třeba výbava, legíny, plavky, dres a boty. Celý článek

Komentáře