Zajímavosti a novinky pro děti i rodiče

Alternativa nebo klasika – jak vybrat školu pro své dítě?

Datum přidání: 17. 11. 2017
Ing. Kateřina Lichtenberková

Píše Ing. Kateřina Lichtenberková

Možná jste právě v podobné situaci jako naše rodina – máte doma předškoláka a začínáte řešit, kam půjde do školy. Je lepší volit alternativní koncepce nebo dát dítě do klasické školy? Na následujících řádcích se pokusím shrnout hlavní rozdíly mezi oběma přístupy a oblasti, které osobně považuji při vzdělávání svých dětí za důležité.

Alternativních pedagogických koncepcí existuje celá řada. V ČR se často inspirujeme ze zahraničí, vznikají však i vlastní (originální) koncepce některých škol. Jednotlivé koncepce se od sebe liší, mají však několik věcí společných. Jedná se zejména o jiný způsob organizace výuky, individuální přístup k dítěti a jiný systém hodnocení – ve většině případů je na alternativních školách slovní hodnocení místo známek.

Nutno dodat, že některé z těchto „alternativ“ už (naštěstí) začínají pronikat do běžných škol, takže nemusíte nutně platit horentní sumy za soukromou školu (alternativní jsou většinou soukromé), můžete se však zaměřit na to, jakým způsobem daná škola řeší některé oblasti … 

Myšlení v souvislostech

Za jednu z nejdůležitějších oblastí považuji rozvoj myšlení v souvislostech. To na klasických školách, kde je výuka rozdělena na běžné předměty, chybí. Děti pak mají často problém aplikovat poznatky z matematiky ve fyzice nebo si propojit informace o jedné zemi z dějepisu a zeměpisu.

Myšlení v souvislostech se nejlépe rozvíjí projektovým způsobem výuky, který je právě často základním kamenem alternativ. Vezměme si například, že mají děti zpracovat projekt s tématem Templáři. Díky tomu se dozví tu něco ze zeměpisu, tu něco z dějepisu, tu něco z ekonomiky (zakladatelé bankovnictví), tu z náboženství, tu z fyziky/chemie (např. zpracování kovů) a našli bychom určitě i další předměty… Navíc si při zpracování projektu rozvíjí své týmové dovednosti, tvořivost (vč. výtvarné výchovy apod.) a další kompetence.

Některé školy dnes z tohoto důvodu přistupují k integrovaným předmětům, které zahrnují více oblastí (např. matematicko-fyzikální základ nebo „Člověk a jeho svět“ apod.).

Samostatné myšlení

Pokud chceme rozvíjet samostatné myšlení dětí (a nerozvíjet jenom hloupé ovce), musíme jim k tomu dát prostor. Pakliže učitel postupuje stylem frontální výuky, kdy dětem diktuje, co si mají zapsat do sešitu a následně přesně to samé chce slyšet u zkoušení, samostatné myšlení dětí tím nejspíše příliš nerozvine.

Proto alternativy hojně využívají interaktivních forem výuky (individuální samostatná práce, skupinová práce, diskuse, projektová výuka apod.). To je jedna věcí, která už hodně proniká i do klasických škol – vždy však záleží na učiteli.

Slovní hodnocení

Na většině alternativních škol neexistují známky, ale slovní hodnocení. Často se pracuje s určitými škálami, po kterých se dítě posouvá. To dává mnohem širší zpětnou vazbu dítěti, v čem se má dále rozvíjet. Některé běžné školy mají sice známky, ale doplňují je slovním hodnocením – což je podle mě dobrá cesta.

Také se rozšiřují třídní schůzky formou tzv. tripartity, kdy hodnocení probíhá v trojici učitel – žák – rodič. To přináší i další pozitivum – zvedá se tím procento rodičů, kteří na schůzky dorazí, protože je tam donutí jít děti.

Co tedy sledovat …

Pokud tedy hledáte vhodnou školu pro své dítě, nejste „driloví“ rodiče, ale do alternativní školy z nějakého důvodu nemůžete (např. finance, je to moc daleko, nedostali jste se tam …), zde jsou má závěrečná doporučení, na co se v klasické škole ptát:

  • Realizuje škola projektovou výuku? – tj. alespoň projektové dny (popř. týdny) nebo rozsáhlejší projekty (z mého pohledu čím více, tím lépe) …
  • Využívají učitelé interaktivní formy výuky? – aby se děti učily přemýšlet samostatně
  • Využívají učitelé slovní hodnocení? – tak, aby se dítě mohlo konstruktivně rozvíjet?
  • Bude mít moje dítě možnost rozvíjet svůj talent?
  • Komunikuje škola pravidelně s rodiči a jak? (pokud jsem aktivní rodič – mám možnost se nějak smysluplně zapojit?

Rodiče s dětmi zapojte se do nového ročníku soutěže Rozpočti si to!

Hledáme nejlepší rodinné týmy, které umí zacházet s financemi.

 

Soutěž pomáhá naučit děti hospodařit s penězi a mít základy finanční gramotnosti. Soutěž je zařazená do přehledu soutěží MŠMT v rámci kategorie Podpory finanční gramotnosti. Zapojte se celá rodina do Rozpočti si to! a vyhrajte skvělé ceny.

 

Do soutěže se můžete registrovat na www.rozpoctisito.cz. Registrace pro děti z 2. stupně základních škol a středoškoláky a jejich rodiče začíná v prosinci 2017. Pro děti z 1. stupně (4. a 5. třída) startuje registrace 1. března 2018. Soutěž pořádá projekt Finanční gramotnost do škol.

Podobné články

Zůstaňte v srdci dětmi s hračkami Fisher-Price

Společnost, která stvořila hračky včelku „Buzzy Bee“ nebo první chůvičku pro miminka, slaví 90 let! Věk je to úctyhodný, ale neznamená to, že ve společnosti Fisher-Price najdete cokoli zkostnatělého. Celý článek

Jak trestat děti, aby své prohřešky neopakovaly...

Mezi jakési výchovné normy ve společnosti patří, že v případě nevhodného chování následuje reakce rodičů v podobě trestu. Avšak ať jsme sebevynalézavější v jeho formě, mnoho dětí se z trestu nepoučí. Kde tedy děláme chybu? Celý článek

Růstové bolesti u dětí

Statisticky jsou růstové bolesti velmi časté u dětí mezi 3. a 5. rokem a pak mezi 8. a 12. rokem. Přicházejí ve dvou vlnách, tedy v době růstových výšvihů, kdy se dítě rázem vytáhne o spoustu centimetrů. Celý článek

Komentáře