Zajímavosti a novinky pro děti i rodiče

Bilingvismus a úspěšné metody ve výchově dítěte

Datum přidání: 15. 11. 2018
Mgr. Petra Klapáková

Píše Mgr. Petra Klapáková

Zcela běžně se dnes setkáváme se smíšenými manželstvími také v Čechách. Každý z partnerů mluví jiným rodným jazykem a jejich dítě vyrůstá v bilingvním (dvojjazyčném) prostředí. Rodiče si často lámou hlavu nad správným způsobem zařazení druhého jazyka do života dítěte. Jaké jsou tedy metody úspěšné bilingvní výchovy? Kdy vlastně začít s druhým jazykem?

Dalo by se říci, že dítě vyrůstající v bilingvní rodině má všechny předpoklady pro to, naučit se bez velkého úsilí dvěma jazykům zároveň. Jenže to není tak zcela jednoznačné. Bilingvní výchova má bezesporu určité výhody, avšak při nesprávných postupech při ní může docházet k nevratným škodám. Dítě se nemusí naučit ani jeden z jazyků správně a s okolím se jen těžko dorozumí. O jaké praxí prověřené metody by se tedy měli rodiče opřít, aby bilingvní výchova byla efektivní?

V případě dvojjazyčné výchovy vždy platí, že zvolenou strategii je třeba důsledně a dlouhodobě dodržovat. Jen tak se totiž dítě naučí oba jazyky od sebe oddělovat a vyvaruje se jejich mixování či komolení.

Grammontovo pravidlo

Nejznámější a nejvíce uznávanou metodou je tzv. Grammontovo pravidlo.

Podstatou metody je, že každý z rodičů komunikuje s dítětem už od narození ve svém rodném jazyce, například maminka Češka- česky, otec Angličan- anglicky. Jeden člověk – jeden jazyk. S dvojjazyčnou výchovou se doporučuje začít hned po narození dítěte, protože už v prenatálním období dítě rozeznává určité zvuky. Rozvoj řeči tedy nezačíná prvním vyřčeným slovem dítěte, ale na receptivní úrovni daleko dříve. Pokud chceme docílit vyvážené bilingvní výchovy, mělo by být dítě v kontaktu s oběma jazyky přibližně stejně často. Pokud se s otcem setkává v pracovním týdnu minimálně, mohou spolu trávit více času o víkendu.

Metoda guvernantky

Další metodou je metoda guvernantky. Je postavena, stejně jako výchova ve smíšeném manželství, na „přirozeném bilingvismu“. Tato metoda má původ v historii, ve výchově šlechtických dětí. Spočívá v tom, že dítě tráví značnou část dne s cizí vychovatelkou, která ovládá jeho řeč ve velmi omezené míře nebo vůbec. Chce-li se tedy dítě s chůvou domluvit, musí se naučit její jazyk. Tato metoda je založena na velmi intenzivní komunikaci a na blízkém vztahu s chůvou. Lze jí využít omezeně také v kolektivní výchově, avšak její účinnost rychle klesá s vyšším počtem dětí ve skupině.

Mluvíme stejně jako v okolí

Dalším úspěšným modelem bilingvní výchovy je jazyk rodiny – jazyk okolní společnosti.

Týká se především rodin, žijících v zahraničí, ale také imigrantů. V rodině se hovoří jedním společným jazykem, ale ve společnosti (škole, práci) odlišným. Takže pokud se například česká rodina přesune na nějaký čas za prací do Číny, musí se dohovořit současně jazykem tamní komunity.

Stále je dobré mít na paměti, že nejdůležitější je psychický a emoční vývoj dítěte, teprve pak přichází na řadu otázka jazykových schopností. Odborníci doporučují, aby rodič používal v komunikaci se svým dítětem pouze a jen jeho vlastní mateřský jazyk. Nezřídka kdy se stává, že rodiče-Češi se snaží své dítě učit angličtinu tím způsobem, že na něj doma hovoří především tímto jazykem. Výzkumy dospívajících ukázaly, že děti, s nimiž rodiče nemluvili ve svém mateřském jazyce, ale v cizím jazyce, se cítily svým rodičům více emočně odcizeny. Nehledě na fakt, že pokud rodič není rodilý Angličan, může dítě převzít cizí jazyk s nepřesnostmi a gramatickými chybami.

Podobné články

Jak zajistit dětem dobrý spánek i v horkém počasí?

Léto je pro většinu z nás nejkrásnějším obdobím v roce, má ale i své méně příjemné stránky. V případě malých dětí jsou to zejména tropické teploty, které mohou významně ovlivnit také kvalitu spánku. Přinášíme několik tipů, jak dětem spánek v době veder... Celý článek

Jak trestat děti, aby své prohřešky neopakovaly...

Mezi jakési výchovné normy ve společnosti patří, že v případě nevhodného chování následuje reakce rodičů v podobě trestu. Avšak ať jsme sebevynalézavější v jeho formě, mnoho dětí se z trestu nepoučí. Kde tedy děláme chybu? Celý článek

Růstové bolesti u dětí

Statisticky jsou růstové bolesti velmi časté u dětí mezi 3. a 5. rokem a pak mezi 8. a 12. rokem. Přicházejí ve dvou vlnách, tedy v době růstových výšvihů, kdy se dítě rázem vytáhne o spoustu centimetrů. Celý článek

Komentáře