Zajímavosti a novinky pro děti i rodiče

Děti a Mindfulness aneb jak posilovat pozitivní emoce

Datum přidání: 6. 9. 2017
Ing. Marcela Roflíková, MBA

Píše Ing. Marcela Roflíková, MBA

Naučíme-li předškolní děti mindfulness, zvýšíme tím jejich úspěšnost ve škole a pohodu v životě.

„Kdybych mohla svoje děti naučit jen jednu dovednost, byla by to mindfulness. Tím je vybavím něčím, s čím nebudou za žádných okolností na svůj život sami,“ říká Marcela Roflíková, zakladatelka Českého mindfulness institutu.

V poslední době se na nás z mnoha stran valí doporučení, abychom byli přítomní, abychom měli přítomnou mysl. To se velmi snadno řekne, ale většinou si s tím sami nevíme rady a neumíme poručit naší mysli, aby znovu a znovu nepřemílala to co se nám přihodilo nebo aby neplánovala co bude nebo co bychom chtěli aby bylo. Faktem je, že neumíme dát naší mysli odpočinout, vytváříme si mnoho stresu obavami o naši budoucnost a budoucnost našich dětí. Stres je velkým problémem nejen pro nás dospělé, ale i pro děti. Mindfulness dá naší mysli odpočinout, lépe akceptovat co se v našich životech děje  a zároveň nám pomáhá vytvářet prostor pro změny.

Co je to mindfulness

Mindfulness (do češtiny se někdy překládá jako všímavost) je schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku, a to bez posuzování, hodnocení a očekávání. Funguje tak, že si plně uvědomujeme co zažíváme, získáváme odstup, vhled a větší kontrolu nad tím, co se děje v nás a okolo nás. Osvobozujeme se tím od neprospěšných návyků, autopilotních myšlenkových i emočních reakcí a návyků a otevírá se nám prostor nových možností (jak reagovat nebo nereagovat).

K čemu je nám mindfulness užitečná

Objektivně i subjektivně posiluje pozitivní emoce, umožňuje větší prožívání radosti, zvyšuje sebedůvěru, samostatnost. Lépe zvládáme náročné životní situace, čímž vede k vyššímu psychickému i tělesnému zdraví, snižuje riziko deprese. Pomáhá přispívat ke zdravému pracovnímu prostředí, prohlubuje ochotu spolupracovat, více naslouchat a lépe komunikovat.

A k čemu je užitečná dětem

Zkušenosti zahraničních školek jsou takové, že pravidelné lekce mindfulness usnadňují dětem adaptaci na změny, posilují schopnost zvládat náročné situace a zvyšují školní úspěšnost. Klíčovými přínosy je schopnost lépe se soustředit a lepší sebekontrola.

Z výzkumů vyplývá, že výcviky mindfulness ve školním prostředí mají dále tyto přínosy:

  • Lepší soustředění a vyšší sebekontrola
  • Lepší schopnost se zklidnit
  • Nižší stres a nejistota
  • Odpověď spíše než reakce na náročné emoce
  • Prohloubená empatie a porozumění druhým
  • Rozvoj přirozeného zvládání konfliktních situací

Lepší soustředění a vyšší sebekontrola jsou důležité dovednosti pro život. Jejich rozvojem podporujeme rozvoj zdravého vzdělávacího prostředí. Mindfulness však rozvíjí i laskavost, trpělivost, velkorysost, soucit a celou řadu dalších pozitivních kvalit.

Jednoduché techniky pomohou dětem věnovat pozornost tomu, co se děje právě teď, v přítomném okamžiku, být v kontaktu s tělesnými pocity. Pomohou jim lépe porozumět samy sobě a ostatním lidem. Dáváme tím dětem schopnost sebekontroly, řízení stresu a větší trpělivosti.

TIP: Vypijte si dnešní kávu všímavě

PŘIPRAVTE SI SVOJI KÁVU NEBO ČAJ TAK, JAK SI JI OBVYKLE PŘIPRAVUJETE A V ČASE, NA KTERÝ JSTE ZVYKLÍ. PRO JEJÍ VYPITÍ SI VŠAK UDĚLEJTE ČAS POUZE NA PITÍ KÁVY. NETELEFONUJTE, NEMAILUJTE ANI NEKLÁBOSTE S KOLEGY. VĚNUJTE SE POUZE SVÉ KÁVĚ. ZAPOJTE VŠECHNY SVOJE SMYSLY – ZRAK, HMAT, ČICH I CHUŤ. VŠÍMEJTE SI TOHO, JAK BERETE SVŮJ ŠÁLEK KÁVY DO RUKY, JAK JEJ PŘIBLIŽUJETE K ÚSTŮM. VŠIMNĚTE SI POCITŮ, KTERÉ MÁTE TĚSNĚ PŘED TÍM, NEŽ SI DÁTE PRVNÍ LOK SVÉ OBLÍBENÉ KÁVY. NECHCE KÁVU CHVÍLI V ÚSTECH A ZKOUMEJTE CHUTĚ. MŮŽETE SI OPĚT VŠIMNOUT SVÝCH POCITŮ. JAK SE PŘI PITÍ KÁVY CÍTÍTE? NIC NEHODNOŤTE ANI NEPOSUZUJTE, JEN POZORUJTE. UŽIJTE SI SVOJI VŠÍMAVOU KÁVU.

Jak mindfulness děti naučit

Mindfulness se učíme tréninkem a zároveň používáním při běžných každodenních činnostech. Všichni se ji mohou naučit. Děti i dospělí se učí prakticky stejné techniky, jen způsob je oběma skupinám přizpůsoben.

Standardizovaný formát výcviku ve světě je osmi týdenní. Pro menší děti je vhodné, aby lekce byly maximálně 30 minut a ideálně dvakrát v týdnu po 8 týdnů.

Možností, jak děti v mindfulness vzdělávat je buď externí lektor, který školku / školu navštěvuje nebo výcvikem projdou učitelé a s dětmi pracují sami. Stejně tak rodiče mohou být výbornými průvodci svých dětí na cestě „ bytí tady a teď“.

Tipy na cvičení pro děti

TIP :  UKOTVĚTE DĚTI K DECHU

ZKUSTE S DĚTMI JEDNODUCHOU TECHNIKU SLEDOVÁNÍ SVÉHO DECHU. NECHTE DĚTI ABY SE POSADILY DO TURECKÉHO SEDU A DALY SI PRSTY POD NOS TAK, ABY NA PRSTECH CÍTILY PROUD VYDECHOVANÉHO VZDUCHU. JE VHODNÉ PRO CVIČENÍ ZAVŘÍT OČI. NECHTE DĚTI PO DOBU 1 MINUTY SLEDOVAT SVůJ DECH NA PROUDU VYDECHOAVNÉHO VZDUCHU NA SVÝCH PRSTECH. ČAS MůŽETE POSTUPNĚ PRODLUŽOVAT. U VĚTŠÍCH DĚTÍ  MůŽETE CVIČENÍ ROZŠÍŘIT O POČÍTÁNÍ VÝDECHů.  CVIČENÍ MůŽETE S DĚTMI DĚLAT KDYŽ JE POTŘEBUJETE ZKLIDNIT NEBO „NALADIT“ NA JINOU ČINNOST.

TIP: VŠÍMAVÉ JEDENÍ

VEĎTE DĚTI K TOMU, ABY ZAPOJILY DO SNĚDENÍ MALÉ SVAČINKY POSTUPNĚ ZRAK,  HMAT, ČICH i CHUŤ. DEJTE SI NA SVAČINKU VÍCE ČASU NEŽ OBVYKLE. ZAČNĚTE TÍM, ŽE SI JÍDLO PROHLÉDNETE, ZJISTÍTE BARVY, TVARY, STÍNY. POKUD LZE, NECHTE DĚTI, AŤ SI VEZMOU SVAČINKU DO RUKY A ZAPOJÍ HMAT, ZJISTÍ JAKÝ JE POVRCH, STRUKTURA. NECHTE DĚTI PŘIVONĚT. POTOM VLOŽTE PRVNÍ SOUSTO DO ÚST, NECHTE CHVILKU LEŽET NA JAZYKU A SLEDUJTE CHUTĚ, KTERÉ SE V ÚSTECH OBJEVILY. POMALU ZAČNĚTE KOUSAT A VŠÍMEJTE SI, CO NOVÉHO SE V ÚSTECH OBJEVUJE. TÍMTO ZPůSOBEM MůŽETE SNÍST NĚKOLIK SOUST ZE SVAČINKY. POTOM SI S DĚTMI POPOVÍDEJTE O TOM, CO OBJEVILY, NA CO MYSLELI, JAK JIM SVAČINKA CHUTNALA.

TIP: VŠIMAVÁ PROCHÁZKA

PŘI PROCHÁZCE NEBO POBYTU NA ZAHRADĚ MůŽETE ROVNEŽ VÉST DĚTI K TOMU, ABY ZAPOJILY VÍCE SMYSLů- POSLOUCHALY VENKOVNÍ ZVUKY, OBJEVILY NOVÉ VůNĚ, HMATEM PROZKOUMALY OBJEVENÉ KAMENY A ZKUSILY OBJEVIT NĚCO NOVÉHO, ČEHO SI ZATÍM NA PROCHOÁZCE NEBO NA ZAHRADĚ NEVŠIMLY. PŘI PROCHÁZCE MOHOU VĚNOVAT POZORNOST TOMU, JAK SE JEJICH NOHY DOTÝKAJÍ ZEMĚ, JAK SE JEJICH NOHA ZVEDÁ A ZASE VRACÍ NA ZEM PŘI KAŽDÉM KROKU.

Mindfulness pomůže znovu objevit radost k práci a přinese více radosti do života.

Tím, že učíme naši mysl být v přítomnosti, „pozorovat“ co se v každém okamžiku děje okolo nás a uvnitř nás, objevujeme i na našich běžných činnostech nové aspekty a kvality. Mindfulness tak může sehrát preventivní roli v syndromu vyhoření. Může nám pomoci na naší práci znovu najít zajímavé činnosti a aktivity, které jsme už dávno přestali vnímat.

Podobné články

Soutěž o krásné hračky Niny pro nejmenší

Pořídit dárek dětem není tak složité, tedy u těch, které už ví, o co jde. Ty menší malují nebo píšou dopis Ježíškovi, větší si prostě jasně řeknou, co by rády, ale co nejmenší zlatíčka? Celý článek

Rozumný pomocník při péči o miminko. Obousměrná digitální chůvička značky Babymoov

Drtivá většina nastávajících maminek chystá věci potřebné k péči o miminko již před samotným porodem. Neznám ženu, která by s příchodem nového člena rodiny nepřemýšlela nad tím, co bude a co nebude potřeba. Celý článek

MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D.

Píše MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D.

Pravidelným cvičením k vytouženému dítěti

V minulém díle jsme se podívali na to, jak může naše snahy o otěhotnění podpořit správná strava. Dnes se zaměříme na pohyb a řekneme si, jak nám může při dosažení našeho vytouženého cíle pomoci správné cvičení. Celý článek

Komentáře