Zajímavosti a novinky pro děti i rodiče

Jak na náhradní výživné?

Datum přidání: 17. 9. 2020

Píše Kateřina Burjánková z Alimenty dětem.cz

Již dříve jsme psali, že stát chystá pomoc pro samoživitele a samoživitelky, kterým jejich bývalý partner neplatí na výživné. Dnes už je tato možnost více aktuální, protože byl vládou schválen návrh zákona o náhradním výživném (dříve se více používal termín „zálohované výživné“).

V budoucnu tedy bude možné žádat stát o příspěvek na výživné dítěte, když dlužník výživné řádně neplatí. Abyste měli nárok na náhradní výživné, je třeba splňovat dvě podmínky:

  1. Vyživované dítě musí mít bydliště na území České republiky (existují zde nějaké výjimky např. pro děti z členských států EU atd.).
  2. Je třeba aktivně vymáhat alimenty, a to buď prostřednictvím exekutora či soudu. To znamená, že musí probíhat tzv. vykonávací řízení. Pozor! Pokud bylo vykonávací řízení z nějakého důvodu zastaveno, tak doba mezi jeho zastavením a podáním žádosti o náhradní výživné nesmí být delší než 4 měsíce.

Neplatí váš bývalý partner alimenty? Můžete se bránit

Existují tři cesty, jak dlužné výživné vymoci a získat tak alimenty pro své děti zpět: exekuční řízení, soudně nebo podáním trestního oznámení. Jaký je mezi nimi rozdíl a který způsob je ten nejúčinnější?

Kolik bude stát na výživné přispívat?

Náhradní výživné může být vyměřeno v maximální výši 3 000 Kč a vypláceno může být po dobu maximálně dvou let. Přispívaná částka se stanovuje vždy na 4 kalendářní měsíce. Částka, která bude tyto 4 měsíce hrazena, se vypočítá z předchozích 4 kalendářních měsíců.

Ukažme si to na příkladu

Paní Radka má syna Honzíka. Lukáš, Honzíkův otec, má soudem stanovené výživné na 3 000 Kč měsíčně. Nejprve Lukáš výživné platil, dostal se však do finančních potíží a výživné platit přestal. Paní Radka nemá vysoký příjem a alimenty jsou pro výživu jejího syna velmi důležité, protože bez nich si nemůže dovolit platit Honzíkovy zájmové kroužky. Paní Radka se obrátila na projekt Alimenty dětem a začala dlužné alimenty vymáhat. Soudní exekutor byl však schopen u pana Lukáše, kvůli jeho finančním problémům, srážet pouze 1 000 Kč měsíčně.

Jak vymáhat alimenty prostřednictvím exekutora?

V prvním článku jsme si ukázali, jaký je rozdíl mezi jednotlivými způsoby vymáhání alimentů a také jste se mohli dočíst, že nejúčinněji vymáhá alimenty právě exekutor, který je úspěšný až v 70 % případů. Chtěli byste vymáhat výživné prostřednictvím exekutora

Ani s takto vymoženými penězi paní Radka nedokázala pokrýt všechny potřeby svého syna, a proto se rozhodla, že zažádá o náhradní výživné. Při podání žádosti musela také doložit, v jaké výši byly poslední 4 měsíce alimenty vymoženy. Vzhledem k tomu, že soudní exekutor srážel dlužníkovi měsíčně 1 000 Kč, bylo za 4 měsíce vymoženo 4 000 Kč. Celkově však mělo být na alimentech za dobu 4 měsíců zaplaceno 12 000 Kč (4 měsíce x 3000 Kč – výživné stanovené soudem). Náhradní výživné, které bude na následující čtyři měsíce vyplaceno, se zde určí jako rozdíl částky, která měla být zaplacena (v našem případě 12 000 Kč) a částky, která byla skutečně zaplacena (v našem případě 4 000 Kč, protože exekutor každý měsíc strhnul jen 1 000 Kč). Celkem tak bude vyplaceno 8 000 Kč, které se rovnoměrně rozdělí mezi čtyři následující měsíce. Paní Radce tak měsíčně přijde 2 000 Kč jako náhradní výživné od státu.

Pozor!

Náhradní výživné je stanovené vždy jen na dobu 4 měsíců a vždy je třeba po uplynutí tohoto období znovu o náhradní výživné žádat a znovu dokládat, kolik bylo druhým rodičem na alimenty uhrazeno.

Pokud se vrátíme k našemu příkladu, tak paní Radka bude muset po čtyřech měsících znovu zažádat o náhradní výživné. Finanční situace rodiče, který má povinnost platit alimenty, se totiž může měnit, takže i náhradní výživné se mění podle toho, kolik bylo na alimentech za poslední čtyři měsíce reálně uhrazeno. Náhradní výživné se tak může zvýšit, kdyby přestal platit úplně, nebo snížit, kdyby dovedl platit na alimentech více.

Jak zažádat o náhradní výživné?

Až projde zákon Parlamentem a podepíše ho prezident, bude možné o náhradní výživné zažádat u Úřadu práce na speciálním formuláři. V něm se vyznačí:

  1. Podstatné údaje o exekuci či výkonu rozhodnutí - nezapomeňte, že vymáhání alimentů je nezbytnou podmínkou pro získání náhradního výživné.
  2. Způsob výplaty náhradního výživného - na bankovní účet, poštovní poukázkou.
  3. Rozsudek soudu, ve kterém je určena vyživovací povinnost a výše výživného.
  4. Doložit, co bylo v posledních 4 měsících na alimentech vymoženo. Pokud bylo hrazeno jen částečně, je třeba předložit doklad, který to dokazuje (např. výpis z účtu). Pokud nebylo na alimentech vymoženo nic, stačí učinit prohlášení o tom, že žádná částka uhrazena nebyla.

Podobné články

Píše Šárka Chocová

Finanční vzdělávání našich malých ratolestí

Přečetli jste si již mnoho článků o tom, jak učit o penězích své děti? Nevybrali jste si z nich? Není to jednoduché…V prvopočátku bychom měli nejprve začít u sebe. Celý článek

Píše Michaela Tilton

Porozumět dítěti je důležité

Miminka se rodí s velmi omezenými možnostmi, jak komunikovat, ale také s relativně omezeným výčtem svých potřeb, zájmů a přání. Když má novorozenec hlad nebo žízeň, tak oboje má jen jedno řešení, kojení. Celý článek

Píše MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D.

Ryby, jahelná kaše nebo zázvor. Jaké další potraviny dokáží zvýšit vaše šance na otěhotnění?

Když to první měsíc nevyjde, říkáte si, nepodařilo se to teď, podaří se to jindy, necháme tomu volný průběh. Pak to ale nejde třeba půl roku, rok a vy začnete pochybovat. Dělám něco špatně? Proč se všichni kolem mě pyšní bříškem a já ne? Celý článek

Komentáře