Zajímavosti a novinky pro děti i rodiče

Jak pomoci dítěti s nácvikem správné výslovnosti - hláska R

Datum přidání: 10. 9. 2017
Mgr. Eva Kolesová

Píše Mgr. Eva Kolesová

Předpokladem pro správný vývoj hlásky R je fakt, že se dítě naučí už ve třech letech správně vyslovovat hlásky L a TDN. Jestliže je dítě umí správně vytvořit a používá je v běžné řeči, je velmi pravděpodobné, že se z těchto hlásek mezi 5.-7. rokem vytvoří hláska R. Do té doby je v pořádku, když dítě používá hlásku L místo hlásky R. Řeč potom zní takto: “Plincezna má kolunu místo Princezna má korunu., Ondla má nové tličko místo Ondra má nové tričko”. Tento způsob výslovnosti je vývojově zcela správný.

Naopak je problém, když dítě hlásku R nevysloví vůbec a nebo ji nahrazuje hláskou V a U. (“Dobvý den. Venku je kuásně apod.”). Nejproblematičtějším nesprávným způsobem je tzv. “velární R”, při němž dítě tvoří hlásku R v krku. Laicky se nazývá “ráčkování”. Princip ráčkování spočívá v tom, že dítě špičku jazyka vůbec nezvedne za horní zuby, ale tlačí na kořen jazyka. To znamená, že dítě neumí zvednou celý jazyk a opřít špičku jazyka za horní zuby. Hlásu R tím pádem netvoří na horním patře, ale jazyk zůstává ležet v ústech a vůbec se nezvedá.

Pro správný nácvik hlásky R je nejdůležitější dobrá ohebnost jazyka a správná výslovnost hllásek TDN a L. Především schopnost otevřít ústa a opřít špičku jazyka za horní zuby. Když chceme cvičit hlásku R, je potřeba nejdříve připravit mluvidla.

Jak podpořit vznik hlásky R

Pomocí artikulačních cvičení:

 • otevřeme ústa, olizujeme jazykem rty dokola, na obě strany
 • otevřeme ústa, olizujeme špičkou jazyka dolní ret (houpeme jazýčk jako na houpačce) 
 • otevřeme ústa, olizujeme špičkou jazyka horní ret (jako stěrače v autě) 
 • zavřeme ústa, jazýček dělá boule do tváří (jako, když máme bonbón) 
 • opička - zavřeme ústa, vstrčíme jazyk dolů mezi zuby a dolní ret (totéž nahoru) 
 • koníček - klapeme jazýčkem, jako když jede koník 
 • čertík - napodobujeme pohyb jazykem, jako když blekotá čert (jazyk by měl směřovat nahoru) 
 • cvičíme výdrž opřeného jazyka za horními zuby - jazyk musí být rovný, nesmí se kroutit
 • cvičíme výdrž opřeného jazyka za horními zuby - dítě drží jazyk za horními zuby, my počítáme do pěti, potom do deseti a více. Čím déle dítě jazyk udrží, tím lépe.

Když se Vám vůbec nedaří doma jazyk rozcvičit, je nutné zajít pro radu na logopedii. Logoped Vám názorně ukáže, co a jak je potřeba pravidelně cvičit. Může také doporučit masáže jazyka, nebo tzv. Myofunkční terapii. Tato cvičení je potřeba vždy provádět s pomocí odborníka.

Nácvik hlásky R

Když je jazyk dostatečně ohebný a dítě umí správně vyslovit TDN a L, můžeme přejít k nácviku hlásky R.. První nejdůležitější krok je, aby dítě otevřelo ústa a opřelo jazyk za horní zuby. V této poloze procvičujeme nejdříve slabiky:

 • DA TA NA
 • DE TE NE
 • DY TY NY
 • DO TO NO
 • DU TU NU

Následně můžeme přejít ke cvičením, ve kterých zaměňujeme hlásku D za hlásku R. Dobré je začínat postupně s různými souhláskami. Mezi nejznámější patří spojení TR - TD. Cvičíme tak, že volíme nejdříve slabiky a potom krátká slova.

 • TRA - TDA
 • TRE - TDE
 • TRY - TDY
 • TRO - TDO
 • TRU - TDU

Slova: trnka - tdnka, trní - tdní, tráva - tdáva, tričko - tdičko, trubka - tdubka……….když se slovčíka daří, můžeme je cvičit každé třikrát za sebou…….POZOR! Jazyk musí při výslovnosti hlásky D směřovat vždy za horní zuby.

Stejným způsobem se postupuje i u dalších spojení:

 • DR - DD………drnčí - ddnčí, drak - ddak, dráha - ddáha
 • BR - BD………brčko - bdčko, brní - bdní, brána - bdána
 • PR - PD……..prší - pdší, pračka - pdačka, proč - pdoč
 • KR - KD………krk - kdk, krtek - kdtek, kráva - kdáva
 • HR - HD………hrnek - hdnek, hrad - hdad, hroch - hdoch
 • VR - VD……….vrčí - vdčí, vrata - vdata, vrána - vdána

Hláskou D se nahrazují také ostatní pozice ve slovech: růže - ddůže, beruška - beduška, sýr - sýd………vždy musíme dbát na to, aby hláska D opravdu zněla jako D (nikoliv T……..třeba na konci slov nevyslovujeme sýt, ale sýd)

Tato cvičení jsou základní cvičení, která některým dětem stačí a mohou jim při nácviku hlásky doma pomoci. Existují další různá cvičení a rozkmitávání jazyka, která by měl vždy názorně ukázat logoped. Proto při jakýchkoliv pochybnostech, doporučujeme návštěvu na logopedii. Když se při cvičení objeví chyby, které laik nepozná, může se dítě naučit výslovnost špatně. Proto doporučujeme raději docházet na logopedii a cvičit s pomocí logopeda. Ten vždy vytvoří cvičení přesně podle individuálních potřeb každého dítěte.

Pouhé opravování a opakování slov nebo říkanek, aniž by dítě vědělo, jak má hlásku správně vytvořit, nefunguje. Pokud se Vám nebude dařit rozcvičit pusinka a hláska R se Vám doma nepodaří, doporučujeme využít péči logopeda. Ten Vám názorně ukáže a vysvětlí, co a jak je potřeba doma cvičit. Potom bude cvičení jednodušší a vy budete mít jistotu, že nácvik probíhá správně.

Logopedický seriál

V současné době se celá řada dětí potýká s vadnou výslovnosti různých hlásek. Můžeme klidně říci, že počet dětí s vadami řeči narůstá. Všeobecně je také známo, že se vady řeči více týkají chlapců než holčiček. Když má dítě obtíže s nesprávnou výslovností některých hlásek, ale v ostatních oblastech vývoje je vše v normě, hovoříme o tzv. Patlavosti (Dyslálii). Jedná se o nejrozšířenější vadu řeči u dětí i dospělých.

Vždy je důležité myslet na to, že dítě bude možná potřebovat logopedickou péči. Určitě je dobré spoléhat na vlastní mateřskou (rodičovskou) intuici a obrátit se na odborníky raději dříve. Na konzultaci k logopedovi je vhodné přijít ve věku 4 až 4,5 roku. Logoped si dítě poslechne a zjistí, zda je výslovnost hlásek vzhledem k věku v normě, nebo zda je potřeba zahájit logopedickou terapii. Již od útlého věku můžeme dětem se správnou výslovností hlásek pomáhat. Nejdůležitější je být dětem dobrým řečovým vzorem, hodně si s dětmi povídat, rozvíjet slovní zásobu, učit je říkanky a písničky, rozvíjet jemnou a hrubou motoriku, paměť a kresbu. Dále je velmi důležité, aby mělo dítě dostatečně ohebná mluvidla - jazyk, rty, tváře, mimiku.

Kromě dobré pohyblivosti mluvidel je důležité i správné nosní dýchání. K nácviku každé hlásky je potřeba umět jiné pohyby jazyka, rtů, mimiky. Proto je potřeba, věnovat se nejdříve nácviku správného postavení mluvidel a nápodobě zvuků. Těmto cvičením říkáme “preventivní logopedická cvičení”. Této prevenci se mohou věnovat rodiče, paní učitelky v MŠ, které mají kurz logopedické prevenci a také logopedi. Když se správná pohyblivost mluvidel nedaří a ve výslovnosti hlásek nedochází k žádnému posunu, je potřeba vyhledat logopeda. Jeho pomoc je při nácviku hlásek nepostradatelná.

Podobné články

Růstové bolesti u dětí

Statisticky jsou růstové bolesti velmi časté u dětí mezi 3. a 5. rokem a pak mezi 8. a 12. rokem. Přicházejí ve dvou vlnách, tedy v době růstových výšvihů, kdy se dítě rázem vytáhne o spoustu centimetrů. Celý článek

Moje dítě kouše. Jak ho to odnaučit?

Už jste to určitě viděla i vy. Malé dítě s úsměvem doťape k rodiči nebo kamarádovi na pískovišti, obejme ho a hryz. To je ale zlé a nevychované dítě… věřím tomu, že většině z vás tato myšlenka proběhne. Ale ono to tak ve skutečnosti není. Celý článek

Dát děti na měsíc zpět do školy a školky nebo raději „neriskovat“?

Spousta rodičů řeší dilema, díky možnosti opětovného zahájení „klasické“ školní výuky, stejně jako docházení do mateřské školy po koronavirové nucené uzavírce. Rodiče mají na výběr, docházka není povinná. Celý článek

Komentáře