Zajímavosti a novinky pro děti i rodiče

Jak pomoci dítěti s nácvikem správné výslovnosti - sluchové rozlišování TDN x ŤĎŇ

Datum přidání: 12. 6. 2017
Mgr. Eva Kolesová

Píše Mgr. Eva Kolesová

Již od útlého věku můžeme dětem se správnou výslovností hlásek pomáhat

Vždy je důležité myslet na to, že dítě bude možná potřebovat logopedickou péči. Určitě je dobré spoléhat na vlastní mateřskou (rodičovskou) intuici a obrátit se na odborníky raději dříve. Na konzultaci k logopedovi je vhodné přijít ve věku 4 až 4,5 roku. Logoped si dítě poslechne a zjistí, zda je výslovnost hlásek vzhledem k věku v normě, nebo zda je potřeba zahájit logopedickou terapii.

Nejdůležitější je být dětem dobrým řečovým vzorem, hodně si s dětmi povídat, rozvíjet slovní zásobu, učit je říkanky a písničky, rozvíjet jemnou a hrubou motoriku, paměť a kresbu. Dále je velmi důležité, aby mělo dítě dostatečně ohebná mluvidla - jazyk, rty, tváře, mimiku. Kromě dobré pohyblivosti mluvidel je důležité i správné nosní dýchání.

K nácviku každé hlásky je potřeba umět jiné pohyby jazyka, rtů, mimiky. Proto je potřeba, věnovat se nejdříve nácviku správného postavení mluvidel a nápodobě zvuků. Těmto cvičením říkáme “preventivní logopedická cvičení”. Prevenci se mohou věnovat rodiče, paní učitelky v MŠ, které mají kurz logopedické prevenci a také logopedi. Když se správná pohyblivost mluvidel nedaří a ve výslovnosti hlásek nedochází k žádnému posunu, je potřeba vyhledat logopeda. Jeho pomoc je při nácviku hlásek nepostradatelná.


Jak podpořit vznik hlásek ŤĎŇ

Správná výslovnost hlásek ŤĎŇ je velmi důležitá pro vznik správné výslovnosti tzv. tupých sykavek ČŠŽ. Hlásky ŤĎŇ by mělo dítě umět vyslovovat správě přibližně od čtyř až čtyř a půl let. Pokud tomu tak je, zcela přirozeně se z těchto hlásek spontánně vyvine ČŠŽ. Nejčastější vadnou výslovností nebo záměnou je výslovnost TDN místo ŤĎŇ (např. deda - děda, kote - kotě). Někdy se stává, že i přesto, že dítě neměkkčí, umí hlásky ČŠŽ vyslovit správně a někdy dokonce místo hlásky Ť vyslovuje hlásku Č (např. koče - kotě, tačínek - tatínek).

Když chceme s nácvikem měkkčení dětem pomoci, musíme nejdříve důkladně rozcvičit jazyk a rty. Jazyk by měl být správně otočený špičkou za spodní zuby, zbytek celého jazyka by měl být vyklenutý nahoru (jako do “mostu”). Velmi často se tuto pozici jazyka nedaří nacvičit. V takovém případě je potřeba pomoci prstem nebo špátlí (případně malou lžičkou) zatlačit špičku jazyka dolů.

Aby se takové postavní jazyka v ústech podařilo, je dobré provádět tyto cviky:

  • otevřeme ústa, olizujeme jazykem rty dokola, na obě strany
  • otevřeme ústa, olizujeme špičkou jazyka dolní ret (houpeme jazýčk jako na houpačce)
  • otevřeme ústa, olizujeme špičkou jazyka horní ret (jako stěrače v autě)
  • zavřeme ústa, jazýček dělá boule do tváří (jako, když máme bonbón)
  • opička - zavřeme ústa, vstrčíme jazyk dolů mezi zuby a dolní ret (totéž nahoru)
  • otevřeme ústa, opřeme špičku jazyka za horní zuby, potom opřeme špičku jazyka za spodní zuby
  • korýtko - vyplázneme jazýček a snaříme se z jazyka vytvořit ruličku, korýtko
  • koníček - klapeme jazýčkem, jako když jede koník

Sluchové rozlišování TDN x ŤĎŇ

Jako první cvičení, doporučujeme nejdříve zkoušet, zda dítě dokáže tvrdé a měkké hlásky od sebe navzájem sluchově rozlišit. Pro cvičení si připravíme kostky (nebo menší kamínek), oblíbeného plyšáka (nebo polštářek). Vysvětlíme dítěti, že kostka je tvrdá a plyšák je měkký, stejně jako písmenka a slovíčka v naší řeči. Následně zkoušíme říkat slova a učit dítě rozpoznat, zda slyšelo tvrdé nebo měkké slovo.

Jako další pomůcku, můžeme vysvětliž, že když je slovíčko tvrdé, jazyk se zvedá, zatímco když je slovíčko měkké, jazyk je v ústech dole a leží jako na měkkém polštářku. V praxi říkáme jednotlivé slova nebo ukazujeme obrázky, které popisujeme a zároveň přiřazujeme, kam slovíčko patří: např. táta - patří ke kostce (tvrdé slovoú, děti - patří k plyšákovi (měkké slovo), atd. Často se stává, že samotný nácvik sluchového rozlišování pomůže natolik, že dítě začne měkkčení ŤĎŇ správně vyslovovat.

Když se s pomocí rozcvičování jazyka a nácvikem sluchového rozlišování a napodobování slabik či slov, správná výslovnost hlásek ŤĎŇ nepodaří, doporučujeme navštívit logopeda, který dítě správnou výslovnost hlásek naučí.

Pouhé opravování a opakování slov nebo říkanek, aniž by dítě vědělo, jak má hlásku správně vytvořit, nefunguje. Pokud se Vám nebude dařit dostatečně rozcvičit jazyk doma nebo nebudete úspěšní při nácviku správného sluchového vnímání, doporučujeme využít péči logopeda. Ten Vám názorně ukáže a vysvětlí, co a jak je potřeba doma cvičit.

Podobné články

Jak připravit dítě na vstup do školy? „Hlavně nenásilně, třeba malováním nebo společným čtením,“ říká psycholožka

Blíží se začátek školního roku a s ním také pro budoucí prvňáčky zásadní krok – nástup do školy. Je třeba děti na tuto velkou životní změnu připravit? A co vše by mělo umět? Zeptali jsme se psycholožky Elišky Antoš Bachové. Celý článek

Jak vybrat školní tašku

Vybírejte pro děti jen kvalitní zboží, myslete na to, že aktovka musí na záda školáka padnout jako ulitá. Pokud vás tlačí boty, nechodí se vám dobře, nohy se ničí, a to stejné platí u školní aktovky. Celý článek

Jak připravit děti do školy a školky. Rituály mohou pomoci

Nástup do školky nebo školy je jeden z nejvýznamnějších kroků v našem životě. Je to období, které není lehké ani pro děti ani pro jejich rodiče. Jak tento přelom v životě malých školáčků zvládnout a jak jim usnadnit první dny v novém prostředí? Celý článek

Komentáře