Zajímavosti a novinky pro děti i rodiče

Jak pomoci dítěti s procvičováním správné výslovnosti hlásek CSZ A ČŠŽ

Datum přidání: 12. 12. 2017
Mgr. Eva Kolesová

Píše Mgr. Eva Kolesová

Správná výslovnost hlásek CSZ a ČŠŽ se vyvíjí mezi čtvrtým a pátým rokem věku. Když se výslovnost hlásek vyvíjí podle normy, naučí se dítě nejdříve vyslovovat ČŠŽ. Až potom se se spontánně tvoří CSZ. Zcela běžná je záměna sykavek, kdy laicky říkáme, že dítě “šišlá”.

Tento způsob výslovnosti je do pěti let přirozený. Záměna hlásek CSZ za hlásky ČŠŽ v řeči může vypadat takto: “Máma loupe čibuli. místo “Máma loupe cibuli”, “V míše je šalát” místo “V míse je salát”, “Koža jí želí” místo “Koza jí zelí”. “Babicka pece kolác.” místo “Babička peče koláč.” Dása nese sisky.” místo “Dáša nese šišky.” Když se přidá nesprávná výslovnost několika hlásek najednou, může být ve výsledku řeč velmi obtížně srozumitelná.

Kromě této záměny, existuje celá řada dalších nesprávných způsobů výslovnosti, které děti používají. Patří mezi ně strkání jazyka mezi zuby, křivení čelisti, tvorba hlásek na nesprávném místě, třeba po stranách jazyka, tvorba sykavek na horním patře, apod. Mezi nejčastější problémy patří vzájemná záměna sykavek. V předškolním věku mohou mít děti potíže s tím, že sykavky umí vyslovit správně, ale nedaří se jim vyslovit těžší slova, ve kterých se nakumuluje více sykavek. Jedná se např. o tato slova: cvičení, slunčíko, sušenka, švestka, železo, žaluzie, apod.

Jak správně cvičit CSZa ČŠŽ

Prvním krokem při cvičení je správné sluchové rozlišování sykavek. Dítě se musí naučit správně sluchově rozlišit jednotlivé sykavky. Idální je, když nejdříve zkoušíme rozlišení CSZ a následně ČŠŽ. Sluchová cvičení provádíme tak, že si připravíme obrázky, které představují daný zvuk. Např. Zvoneček - CCCCINK, Had - SSS, Moucha - ZZZ. Dospělák řekne slovo, které obsahuje jeden z těchto zvuků. Dítě by mělo ukázat, který zvuk slyšelo.

Např. Cibule - dítě ukáže zvoneček, protože slyšelo CCCINK, pes - dítě ukáže hada, protože slyšelo SSS, koza - dítě ukáže mouchu, protože slyšelo zvuk ZZZ. Stejným způsobem zkoušíme ČŠŽ. Např. Kočička - ČČČ, mašinka - ŠŠŠ, včelka - ŽŽŽ. Dospělák řekne slovo, které obsahuje jeden z těchto zvuků. Dítě by mělo ukázat zvuk, který slyšelo. Když se toto sluchové rozlišování daří, začneme obrázky různě kombinovat. Idální je začít kombinací C - Č, S - Š, Z - Ž. Následně začínáme zkoušet rozlišování slov, ve kterých je obsaženo více sykavek. Např. Sušenka - dítě ukáže, že slyšlo zvuk hada a mašinky (při ukazování zkouší slovo vyslovit), sluníčko - dítě ukáže, že slyšelo zvuk hada a kočičky (při ukazování zkouší slovo vyslovit). Tímto způsobem se nejdříve procvičují jednodušší slova, poté přecházíme ke slovům složitějším nebo delším.

Před samtoným cvičením je potřeba rozcvičit mluvidla a ujistit se, že dítě umí každou sykavku vyslovit správně. K tomu slouží artikulační cvičení, která lze dělat i doma před zrcadlem.

SPRÁVNÉ POSTAVENÍ MLUVIDEL, ARTIKULAČNÍ CVIČENÍ

 • našpulíme rty a pošleme pusinku (rty musí vydat mlasknutí)
 • vytvoříme ze rtů kroužek a dlouze vyslovujeme óóó, úúú
 • vytvoříme ze rtů úsměv a dlouze vyslovujeme ééé, ííí
 • střídavě tvoříme ze rtů kroužek a úsměv - vyslovujeme střídavě óóó - ééé, úúú - ííí
 • našpulíme rty, zkoušíme vyfouknout vzduch, zapískat
 • otevřeme ústa, špičku jazyka opřeme o spodní zuby (jazyk se prohne do “mostu”)
 • otevřeme ústa, střídáme pohyb jazykem za horní zuby, za spodní zuby
 • stiskneme zuby na sebe, střídámě našulení rtů a úsměv
 • otevřeme ústa, špičku jazyka opřeme za horní zuby (pozor jazyka se nemí kroutit)
 • otevřeme ústa, špičkou jazyka jezdíme po horním patře dozadu a dopředu (hra na malíře - jazyk maluje strop)
 • otevřeme ústa, špičkou jazyka přejíždíme přes horní zuby, potom přes spodní zuby
 • zavřeme ústa, jazyk dělá boule do tváří (jako, když máme bonbón)
 • opička - zavřeme ústa, vstrčíme jazyk dolů mezi zuby a dolní ret (totéž nahoru)
 • otevřeme ústa, opřeme špičku jazyka za horní zuby, potom opřeme špičku jazyka za spodní zuby
 • otevřeme ústa, jazyk se opře střídavě za horní zuby, potom za spodní zuby (ústa zůstávají otevřená), cvik děláme několikrát za sebou
 • koníček - klapeme jazykem, jako když jede kůň

Dechová cvičení:

 • nácvik správného nosního dýchání - nádech nosem, výdech ústy (ideální jsou různé dětské hry, při kterých využíváme různé pomůcky a foukací hračky - foukání brčkem do vody, foukání do kuliček vaty, papírků, pískání na píšťlku, flétnu, do bublifuku, na svíčku, atd…….fantazii se meze nekladou :-))

V případě, že má dítě dobře ohebný jazyk a rty, dokáže mluvidla správně nastavit, ale i přesto se správná výslovnost hlásek CSZ a ČŠŽ nedaří, doporučujeme navštívit logopeda, který dítě správnou výslovnost naučí substituční metodou.

Pouhé opravování a opakování slov nebo říkanek, aniž by dítě vědělo, jak má hlásku správně vytvořit, nefunguje. Pokud se Vám nebude dařit dostatečně rozcvičit jazyk doma nebo  nebudete úspěšní při nácviku správného postavení mluvidel a nápodobě zvuků, doporučujeme využít péči logopeda. Ten Vám názorně ukáže a vysvětlí, co a jak je potřeba pravidelně cvičit.

Logopedický seriál

V současné době se celá řada dětí potýká s vadnou výslovnosti různých hlásek. Můžeme klidně říci, že počet dětí s vadami řeči narůstá. Všeobecně je také známo, že se vady řeči více týkají chlapců než holčiček. Když má dítě obtíže s nesprávnou výslovností některých hlásek, ale v ostatních oblastech vývoje je vše v normě, hovoříme o tzv. Patlavosti (Dyslálii). Jedná se o nejrozšířenější vadu řeči u dětí i dospělých.

Vždy je důležité myslet na to, že dítě bude možná potřebovat logopedickou péči. Určitě je dobré spoléhat na vlastní mateřskou (rodičovskou) intuici a obrátit se na odborníky raději dříve. Na konzultaci k logopedovi je vhodné přijít ve věku 4 až 4,5 roku. Logoped si dítě poslechne a zjistí, zda je výslovnost hlásek vzhledem k věku v normě, nebo zda je potřeba zahájit logopedickou terapii. Již od útlého věku můžeme dětem se správnou výslovností hlásek pomáhat. Nejdůležitější je být dětem dobrým řečovým vzorem, hodně si s dětmi povídat, rozvíjet slovní zásobu, učit je říkanky a písničky, rozvíjet jemnou a hrubou motoriku, paměť a kresbu.

Dále je velmi důležité, aby mělo dítě dostatečně ohebná mluvidla - jazyk, rty, tváře, mimiku. Kromě dobré pohyblivosti mluvidel je důležité i správné nosní dýchání. K nácviku každé hlásky je potřeba umět jiné pohyby jazyka, rtů, mimiky. Proto je potřeba, věnovat se nejdříve nácviku správného postavení mluvidel a nápodobě zvuků. Těmto cvičením říkáme “preventivní logopedická cvičení”. Této prevenci se mohou věnovat rodiče, paní učitelky v MŠ, které mají kurz logopedické prevenci a také logopedi. Když se správná pohyblivost mluvidel nedaří a ve výslovnosti hlásek nedochází k žádnému posunu, je potřeba vyhledat logopeda. Jeho pomoc je při nácviku hlásek nepostradatelná.

Podobné články

6 rad, jak dítě naučit na vlastní postýlku

Situace, kdy se dítě v noci stěhuje do postele rodičů, je velmi častá. Dítě má totiž přirozenou touhu usínat u matky od narození, protože i ve spánku cítí matčin dech, teplo, má blízko zdroj potravy a tak se dostavuje pocit bezpečí. Celý článek

Ujíždí vám nervy? Poradíme vám, jak mluvit s dětmi bez zbytečného křiku

Není snad rodič, kterému by někdy neujeli nervy, když se jejich děti vztekají. Jenže potom se dostáváte do kolotoče, kdy vaše dítě křičí a vy křičíte na něj, aby se uklidnilo. Jak tedy předcházet zbytečnému křiku? Celý článek

Píše Mirek z hrajsisemnou.cz.

Zimní boty Protetika a sníh nevadí

Sníh, padá sníh... stále to moc neplatí, ale zima je a tak je nutné mít pro děti to správné vybavení. Synovi jsme pořídili nové zimní boty. Celý článek

Komentáře