Zajímavosti a novinky pro děti i rodiče

Jak předejít u dětí vadám řeči, aneb co by měl znát každý rodič

Datum přidání: 23. 12. 2015

Jak předejít u dětí vadám řeči, aneb co by měl znát každý rodič

Počet dětí s vadami řeči narůstá. Věnujte čas prevenci. Nečekejte, než se problém objeví. Přinášíme vám tipy, jak pozitivně ovlivnit vývoj řeči u vašich dětí.

7 tipů jako prevence pro správný řečový vývoj:

1)     Užijte si dechová cvičení

Pomozte malým dětem si všimnou, že dech „existuje“, že ho můžou vidět. Stačí fouknout na okno nebo na zrcadlo a do „dechu“ nakreslit obrázek. Pro děti od 2 do 3 let jsou hry s dechem jednou ze zásadních složek při logopedické prevenci. Jako pomůcky pro dechové hry můžete použít např. bublifuk, pěnu do koupele, brčko, peříčko, kousky polystyrenu, vodovky, flétnu, píšťalku, větrník nebo svíčku.

2)      Čtěte a komentujte vše kolem vás

Dětem odmalička zpívejte, broukejte melodie. Opakujte dítětem vydávané zvuky (při broukání, žvatlání). Nezapomínejte dítě chválit za všechny hlasové projevy.

Jak snadno rozšíříte slovní zásobu? Prohlížejte knihy, pojmenovávejte věci v okolí, doma, v přírodě. Komentujte vše, co vy nebo dítě děláte. Často opakujte oblíbené říkanky a písničky.

3)      Odpovídejte a vyprávějte

Jak rozvíjet vyjadřovací schopnosti? Pobízejte dítě k tvorbě vět podle obrázků a popisujte společně  činnosti v knížce. Vyprávějte příběhy a pohádky podle obrázků. Celou větou dětem odpovídejte na jejich otázky.

Trénujte pomocí ůkolů a her, aby dítě porozumělo řeči. Např. ukaž kde chlapec hází míč, kde běhá pejsek, co je vedle pejska, co je na nebi apod.
Pokud dítě použije spojení gramaticky špatně, tak ho opravte (bez pokárání). 

4)      Kreslete, lepte, skákejte

„Se správným vývojem řeči souvisí rozvoj grafomotoriky, jemné a hrubé motoriky.“ Říká Ivana Kollárová, Ředitelka Miniškolky Baby Office a dodává: „Nabízíme dětem aktivity, jako je kreslení, vybarvování, vystřihování, lepení, běh, poskoky apod.“

Ukažte dětem, jak obtahovat a obkreslovat jednoduché tvary. Přičemž dohlížejte na správný tzv. špetkový úchop tužky. Důležité je držet tužku ve  správné výšce. Mezi hrotem tužky a prsty by měla být mezera asi 3cm. Tip: navlékněte slabou gumičku do správné výšky na tužku.

Nacvičujte jednotlivé tahy, kreslete kruhu, čáry, vlnovky apod. Dejte dětem možnost využít větší plochu na kreslení (role papíru, tabule, kreslení křídami na zem apod.). Kreslete vleže, vsedě i ve stoje.

5)      Trénujte zrak a hledejte rozdíly

K rozvoji zrakového vnímání využijte např. úkoly z dětských časopisů. Dítě např. hledá rozdíly na dvou stejných obrázcích, nebo hledá stejné prvky na obrázku apod.

„Doporučuji učit děti barvy s přirovnáním (jako tráva – zelená, jako sluníčko – žlutá). Až dítě zvládne pojmenování barev s přirovnáním, následně začíná barvy pojmenovávat i bez něj. Nejdříve dítě učíme rozpoznávat trojrozměrné předměty (stavebnice, kostky různého tvaru apod.), poté dvojrozměrné tvary (čtverec, kruh apod.). Z hlediska vývoje nejdříve dozrává rozlišování detailu směrem nahoru – dolů, až poté vpravo – vlevo.“ Říká Nikol Brožková, studentka posledního ročníku oboru Speciální pedagogika předškolího věku na Technické univerzitě v Liberci.

6)      Dejte dětem dostatek zvukových podnětů a trénujte slabiky

Zahrnovat děti zvukovými hračkami by mělo být samořejmostí, stejně jako čtení pohádek a zpěv. Dítě v předškolním věku by mělo postupně zvládnout určit první slabiku ve slově, pak první a poslední hlásku ve slově, dále se učí skládat a rozkládat slova na slabiky a nakonec na jednotlivé hlásky (správné zvládnutí je důležité pro správné čtení a psaní).

7)      Trénujte paměť a pozornost

Nacvičujte opakování slov – dvouslabičných, trojslabičných (slova vytleskávejte, vyťukávejte). Motivujte děti, aby opakovaly věty po vás (začněte jednoduchými krátkými větami). Naučte děti písničky a říkanky, které budete společně doprovázet pohybem nebo tleskáním.

Při rozvoji pozornosti měňte činnosti velmi často. Ze začátku např. po dvou minutách. Např. kreslete, pak skládejte kostky, pak popisujte obrázky v knížce. Po čase intervaly prodlužujte.

Nejdříve by dítě nemělo být v činnostech ničím rušeno, postupně zkuste mírné rušivé podněty. 

„Ve třech letech ještě není tolik důležité jakou má dítě výslovnost, ale jaký je obsah jeho řeči. S tříletým dítětem je možné začít docházet na logopedii v případě, že má tzv. opožděný vývoj řeči, je postiženo porozumění řeči, řeč je výrazně nesrozumitelná, řeč je neplynulá (koktavost).“ Uzavírá Nikol Brožková, studentka posledního ročníku oboru Speciální pedagogika předškolího věku na Technické univerzitě v Liberci.

http://www.babyoffice.cz/miniskolka-krouzky/

Mohlo by vás zajímat: další články na téma logopedie najdete TU.

Podobné články

Jak na noční odplenkování? Chce to čas a vyzrálost…

Blíží se třetí narozeniny vašeho dítěte a ono má pořád na noc plenu? Jste z toho nesvá, stydíte se před ostatními maminkami a říkáte si, co děláte špatně, že to kamarádčino má teprve něco málo přes dva a v noci již plenu nepotřebujete? Celý článek

Jak děti reagují na změny? Často hůř než dospělí, ale záleží na jejich povaze

Děti jsou velmi citlivé a každá změna může být pro ně velkým zásahem do psychiky. Zatímco některé se se změnami vyrovnají dobře, jiné jimi mohou trpět. Proto je dobré, když nebudete jejich případné obavy zlehčovat, ale naopak Celý článek

Celiakie je nemocí na celý život, ale díky bezlepkové dietě ji můžete mít pod kontrolou

Nesnášenlivost lepku neboli celiakie je nevyléčitelná. Díky správné dietě se však s ní dá žít plnohodnotný život. Celiakie má mnoho forem, které závisí na věku pacienta. S kvalitou a množstvím lepku ve stravě se mění i projevy choroby. Celý článek

Komentáře