Zajímavosti a novinky pro děti i rodiče

Jak trestat děti, aby své prohřešky neopakovaly...

Datum přidání: 3. 8. 2020

Mezi jakési výchovné normy ve společnosti patří, že v případě nevhodného chování následuje reakce rodičů v podobě trestu. Avšak ať jsme sebevynalézavější v jeho formě, mnoho dětí se z trestu nepoučí. Kde tedy děláme chybu?

Zkušenost mnoha rodičů i výsledky vědeckých experimentů potvrzují, že i když dítě vědělo, že bude za určité chování potrestáno, stejně se mu nevyhnulo. A stalo se to ve všech formách trestů, včetně těch fyzických! Výchovné selhání rodičů pravděpodobně spočívalo v tom, že nenabídli dětem alternativu jejich chování. Že si pod tím neumíte nic představit?

8 důvodů, proč nechat dítě nudit se

Je důležité dát dítěti možnost být sám se sebou. Ano, třeba se i chvíli nudit. V dnešní době se rodiče snaží tzv. řízenou aktivitou děti zabavit – knihy, sport, tablet, televize…. Ale tím, že dítěti nedáme prostor, neumožníme mu, aby si samo vymyslelo zábavu.

Můžeme si to přiblížit například na zkušenosti maminky Evy, která vypráví:

Mou tříletou dceru občas popadne nezvladatelný vztek. Často se to stávalo v případech, kdy jsme jí nepovolili sledovat další díl jejího oblíbeného seriálu, což vygradovalo v odmítání následujících činností. Ať jsme po ní chtěli, aby dojedla svou porci nebo se třeba převlékla, s pláčem všechno odmítala, a to, přestože k odmítání neměla žádný racionální důvod. Nejprve jsme se snažili být s manželem neústupní a ze svých požadavků neslevovat, to však vedlo jen k větší hysterii. Časem jsme pochopili, že si musí prožít i negativní emoce a že je přirozené, když potřebuje vstřebat vztek ze zákazu nějaké činnosti. Následně už jsme po ní nechtěli, aby bezpodmínečně dokončila, na čem jsme trvali, ale požadovali jsme po ní, aby se dokázala uklidnit a v klidu říct: ,, Maminko, prosím, já si to teď nechci oblékat.”

Jak to tedy provést, aby cesta alternativ opravdu fungovala?

V první řadě neměňte tresty a neslevujte z jejich dodržení. Dítě potřebuje vytyčit hranice chování, které pro něj budou zároveň jakýmsi bezpečným prostorem. Zároveň však nezapomínejte rozebrat s dítětem, co udělalo špatně a jak by se nastalá situace dala příště zvládnout lépe.

Důležitým milníkem ve způsobu výchovy mnoha rodičů bylo také uvědomění si, že dítě prostě není dospělý, a tudíž reaguje dětským způsobem. Za toto však nemůže být trestáno, ať už by ho rodiče chtěli převychovat, jakkoliv brzo. Na určité věci prostě má nárok reagovat po svém – pláč ve chvílích bezmoci či při pocitu nebezpečí, smích v nevhodných situacích, napodobování zvířecích zvuků… To všechno k dětem patří a je zase naším úkolem naučit se to tolerovat a přijmout děti takové, jaké jsou.

Tresty jako běžná součást výchovy? Jak v roli rodiče neselhat

Současný trend je sice opačný, nicméně fyzické tresty provázely výchovu dětí již od nepaměti. Tvrdou výchovou byl proslulý starořecký stát Sparta.

Aby vaše výchova přinášela dobré ovoce, je dobré dodržovat ještě jednu zásadu. Reakce na nevhodné chování dětí se snažte mít obdobné – pokud dítě jednou tvrdě potrestáte za něco, co jindy přejdete mlčením, nanejvýš zvednutým obočím, bude mít dítě ve výchově zmatek.

Ani dodržování všech těchto zásad vám samozřejmě nezaručí, že vaše děti budou ze dne na den dokonale vychované. Nic takového prostě neexistuje – děti rostou, vyvíjejí se, zdolávají nové a nové překážky a prožívají další a další zkušenosti. Proto ve svém výchovném přístupu nezapomínejte ani na dostatek pochopení a respektu.

Podobné články

Mgr. Eva Kolesová

Píše Mgr. Eva Kolesová

Jak rozpoznat opožděný vývoj řeči

V předchozích článcích na téma logopedie jsme se seznámili s různými vadami řeči. Dnes se budeme věnovat tématu opožděného vývoje řeči. Jedná se o velmi rozšířenou vadu řeči. Počet dětí s tímto problémem prudce narůstá. Proč je tomu tak? Celý článek

Píše Kateřina Burjánková z Alimenty dětem.cz

Jak na náhradní výživné?

Již dříve jsme psali, že stát chystá pomoc pro samoživitele a samoživitelky, kterým jejich bývalý partner neplatí na výživné. Dnes už je tato možnost více aktuální, protože byl vládou schválen návrh zákona o náhradním výživném Celý článek

Píše Michaela Tilton

Porozumět dítěti je důležité

Miminka se rodí s velmi omezenými možnostmi, jak komunikovat, ale také s relativně omezeným výčtem svých potřeb, zájmů a přání. Když má novorozenec hlad nebo žízeň, tak oboje má jen jedno řešení, kojení. Celý článek

Komentáře