Zajímavosti a novinky pro děti i rodiče

Jedno dítě nadané, druhé ne. „Rozvíjejte každé podle jeho možností,“ radí psycholožka

Datum přidání: 11. 11. 2020

Mít doma nadané dítě nemusí být pro rodiče vždy taková výhra, jak se zdá. Takové dítě totiž potřebuje specifické podmínky pro svůj rozvoj, které by ovšem neměly být na úkor sourozence, který stejným nadáním neoplývá, aby se necítil méněcenný. Každé dítě je totiž v něčem výjimečné a od rodičů si zaslouží stejnou pozornost a lásku.

O nadaných dětech se toho dočtete hodně, stejně tak jako o přístupu k nim. Aby se tyto děti mohly dále rozvíjet, je potřeba je podporovat, což ale neznamená tlačit na pilu a klást na ně přehnané nároky. A rozhodně bychom se měli vyhnout jejich povyšování nad sourozenci, kteří talent nebo nadání na konkrétní činnost nemají. Psychologové se totiž shodují v tom, že ať máte děti jakékoliv – talentované nebo ne, důležité je nedělat ve výchově rozdíly.

„Různě nadané děti potřebují od rodičů úplně to samé. Spousty lásky, péče a rozvíjení svých schopnosti podle svých možností. Každé dítě je jiné, má jiné vlastnosti a nadání je pouze jednou jedinou vlastností z nich. Sama mám jedno dítě s nadprůměrným intelektem a jedno mentálně postižené a vychovávám je stejně – podle jejich možností. Každý je v něčem jedinečný a každý má jiné potřeby. Oba na sebe mohou žárlit stejně, jeden na toho, kdo má v něčem úlevy, druhý na toho, který má větší možnosti. S tím se děti musí srovnat, protože vždy bude někdo v něčem lepší nebo horší než on sám. Proti dnešnímu trendu si myslím, že není důležité být stejný jako ostatní, dokonce ale ani není důležité být lepší než ostatní,“ říká psycholožka Eliška Antoš Bachová.

Dodává, že důležité je naplnit dětem jejich podstatu, aby byly dostatečně dobré a v tom šťastné.

„Je dobré zakládat výchovu na týmovém duchu a soudržnosti než na soutěživosti. Té je všude kolem nás až dost. Doporučuji nepřehlížet výjimečné vlastnosti těch dětí, u kterých nadání není vidět na první pohled nebo není v oblasti, která je tak nápadná. Dítě, které může působit průměrně, v sobě může mít skrytý neuvěřitelný duševní poklad, který ale můžeme jeho přehlížením úplně zadupat do země. A na straně druhé můžeme nadané dítě zatížit přílišnou zodpovědností za naše očekávání a představy o jeho genialitě. Pokud jsme vyrovnaní sami se sebou, výchova dětí je přirozeným procesem nehledě na míru jejich nadání. A tuto jistotu, že jsou v pořádku, jim předáváme a vyrostou se sebevědomím nezávisle na tom, jak moc naplňují společenskou normu,“ dodává Eliška Antoš Bachová, která je maminkou tří dětí a s výchovou nadaného dítěte má vlastní zkušenost.

Jak rozvíjet nadané dítě

I když by se mohlo zdát, že nadané děti jsou v učení napřed, a tudíž nepotřebují žádnou podporu, opak je pravdou. „Nadaní žáci potřebují pro svůj optimální rozvoj respektující přístup učitele, argumentaci založenou na partnerské komunikaci či kontakt s vrstevníky podobného zaměření a zájmů. Rozvíjí je, když jim škola nabídne dostatek nových a zajímavých podnětů, informací a aktivit. Motivují je úkoly, u nichž znají jejich smysl. Rádi pracují s různými informačními zdroji, diskutují, vyjednávají a prezentují,“ vysvětlují na webu Mensy, která se věnuje rozvoji nadaných dětí.

Vyhněte se srovnávání

Významnou roli při přístupu k dítěti, které je nadané, hraje také pořadí jeho narození. Pokud se jedná o prvorozeného a nemáme zkušenost s jiným dítětem, může nám potom jeho mladší sourozenec, který se vyvíjí přiměřeně věku připadat opožděnější, což vede k tendenci je srovnávat. Toho je ale třeba se vyvarovat. Vzájemné porovnávání není totiž nikdy dobrá cesta. Dětská duše je křehká, proto je dobré dětem sebevědomí spíše posílit než snižovat tím, že budeme poukazovat na věci, které se nám nezdají „dost dobré“ nebo budeme dávat sourozence za vzor. Místo motivace se tak může lehce stát, že vzájemné vztahy mezi dětmi jen narušíme, i když si to vůbec neuvědomujeme.

Jak poznat nadané dítě?

Poznat opravdu nadané dítě není snadné. Podle testu inteligence se za hranici mimořádně nadaného dítěte považuje dosažení 130 bodů v IQ škále. O nadaném dítěti se hovoří však už ve chvíli, kdy dosáhne 110 bodů. Mezi základní charakteristiky nadaných dětí patří výborná paměť, rychlost učení, časný rozvoj řeči a zájem o učení obecně, tyto děti obvykle brzy píšou a čtou, jsou zvídavé. Na druhou stranu má většina nadaných dětí menší potřebu spánku, a naopak je pro ně typická větší aktivita.

Rozumově nadané děti zvládají i složitější myšlenkové operace, chápou souvislosti a mají velkou slovní zásobu. Jak se ale říká „někde je přidáno, jinde ubráno“, platí toto pořekadlo u i nadaných dětí. Ty mohou mít zase slabší sociální dovednosti, problémy s grafomotorikou nebo poruchy autistického spektra.

Podobné články

Soutěž o krásné hračky Niny pro nejmenší

Pořídit dárek dětem není tak složité, tedy u těch, které už ví, o co jde. Ty menší malují nebo píšou dopis Ježíškovi, větší si prostě jasně řeknou, co by rády, ale co nejmenší zlatíčka? Celý článek

Zima a děti: Jak vybavit kojence, batole nebo školáka do zimy?

Jaká bude letošní zima? Předpovědi říkají, že by měla být po dlouhé době ta pravá nebo možná bude mírná jako byla ta loňská. Nemá smysl čekat, je dobré být připraven. Celý článek

Znáte stavebnice Geomag? Potěší děti pod stromečkem i jako dárek k narozeninám

Ať už chcete obdarovat holčičku nebo kluka, je jim 3, 8 nebo 12, výbornou stavebnicí pro všechny je některá z dílny Geomag. A nemusíte se bát, že by skončila po rozbalení stranou. Celý článek

Komentáře