Zajímavosti a novinky pro děti i rodiče

Logopedická prevence aneb jak předcházet vadám řeči

Datum přidání: 12. 12. 2016
Eva Kolesová

Píše Eva Kolesová

Na základě statistik je zjevné, že se za poslední desetiletí výrazně zvýšil počet dětí s vadami řeči a s narušenou komunikační schopností téměř o 50%. Největší nárůst je zaznamenán zejména u dětí v mateřských školách a na 1. stupni základních škol. Každé 3-4 dítě má menší či větší poruchu komunikačních schopností. Jedná se o jednoduché fyziologické (přirozené) patlavosti patřící k věku, až po těžké vady řeči.

Kromě dětí trpí narušenou komunikační schopností také dospělí. Statistiky dokládají téměř 5 % populace trpící poruchami komunikace u nás. To znamená , že poruchu komunikace má až 500 000 lidí.

Velmi častými otázkami, se kterými se většina logopedů v praxi setkává jsou: „Jak je možné, že má stále více dětí potíže s řečí?“ „Jaká je příčina nárůstu vad řeči?“ „Můžeme vadám řeči předcházet?“ Příčin vzniku narušené komunikační schopnosti je celá řada. Mezi nejčastější a nejzávažnější příčiny patří obtíže a rizika spojená s těhotenstvím a porodem. K dalším příčinám patří negativní vliv nepodnětného prostředí, dědičnost, nedonošenost, slabé sociální prostředí, nežádoucí účinky očkování, špatná výživa, nadužívání masmédií (TV, tablety), a další.

Mohlo by vás zajímat: Jak rozpoznat opožděný vývoj řeči, Jsou vady řeči důvodem k odkladu školní docházky?

Je dobré si uvědomit, že i když dítě nemělo třeba ten nejlepší příchod na svět, nebo je jeho vada řeči dědičná, můžeme my jako rodiče ovlivnit vývoj řeči a správnou výslovnost včasnou návštěvou logopeda a včasnou logopedickou prevencí.

V současné době, kdy narůstá počet dětí s vadami řeči je obzvlášť důležité věnovat pozornost prevenci vzniku řečových vad. Na primární prevenci (tedy té prvotní) by se měli podílet rodiče dítěte a rodina. Sekundární prevencí se rozumí návštěva logopeda, logopedického asistenta, logopedického kroužku v mateřské škole, apod.

 

Jak správně pojmout logopedickou prevenci? Co mohu pro své dítě udělat?


Vývoj řeči je složitý proces, který začíná po narození. Podle nejnovějších výzkumů již víme, že dítě vnímá zvuky, hluk a řeč již v děloze matky a podle libosti a nelibosti na tyty zvuky reaguje.

Prostředí


Nejdůležitějším prvkem je společenské prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. V tomto prostředí musí být dítěti poskytován dostatek řečových podnětů. Již od narození je potřeba zpívat písničky, nebo broukat příjemné melodie, opakovat dítětem vydávané zvuky (v období broukání, žvatlání), chválit a podporovat všechny hlasové projevy, verbálně komentovat a popisovat vše co dospělý nebo dítě dělá.

Sluch a zrak


Nepostradatelnými smysly pro vývoj řeči je sluch a zrak. Bez zdravého sluchu se řeč nemůže normálně vyvíjet. Pomocí zraku zase děti napodobují gesta, mimiku, odezírají správnou výslovnost. Zahrnovat děti zvukovými hračkami a hračkami, které rozvíjí

zrakové vnímání by mělo být samozřejmostí. Od prvního roku života dítěte je vhodné postupně zařazovat čtení pohádek nebo zpěv na dobrou noc.

Správný řečový vzor


V případě, že dítě vyrůstá s dospělými, kteří nemají správnou výslovnost, popřípadě trpí jinou vadou řeči, je vysoce pravděpodobné, že se u dítěte projeví stejné nebo obdobné potíže. Zdravé dítě je ve svém vývoji schopné napodobovat jak správný tak i nesprávný řečový vzor. V takové situaci je důležité co nejdříve konzultovat stav řeči s dětským lékařem a nechat si včas doporučit logopedickou péči u klinického logopeda. Vhodné je také zařazení dítěte do logopedického kroužku ve školce a využití služeb logopedického preventisty v rámci MŠ.

Dostatek řečových podnětů


Pro správný vývoj řeči je důležitý přiměřený dostatek řečových podnětů. Děti, které vyrůstají v prostředí s nedostatkem řečových podnětů mají zpomalený vývoj řeči, nedostatečnou slovní zásoby a chudé vyjadřovací schopnosti. Naopak děti, které jsou nadbytečně zahrnovány pozorností a nadměrně podněcovány mohou být neurotizované a projevovat se negativisticky. Podněty k rozvoji řeči, které by měli rodiče dětem poskytovat už v raném věku jsou například:

* rozvoj slovní zásoby (popis věcí, hraček, obrázků v knížkách

* rozvoj vyjadřovacích schopností (tvorba vět podle obrázků,

* vyprávění příběhů, pohádek, odpovědi na otázky celou větou, říkanky, písničky, u malých ročních dětí doprovázené pohybem, atd.)

* rozvoj grafomotoriky, jemné motoriky – kreslení, vybarvování, vystřihování, lepení, výtvarné činnosti

* rozvoj hrubé motoriky, pohybu (běh, poskoky, jízda na odrážedle, na koloběžce, na kole, plavání, lyžování, atd.)

 Investovat svůj čas dětem, věnovat jim svoji pozornost, rozvíjet je a trávit s nimi co nejvíce volných chvil, je nezbytnou součástí zdravého vývoje každého dítěte.

 

Články na téma logopedie si můžete přečíst na blogu KLIK.

Podobné články

6 rad, jak dítě naučit na vlastní postýlku

Situace, kdy se dítě v noci stěhuje do postele rodičů, je velmi častá. Dítě má totiž přirozenou touhu usínat u matky od narození, protože i ve spánku cítí matčin dech, teplo, má blízko zdroj potravy a tak se dostavuje pocit bezpečí. Celý článek

Ujíždí vám nervy? Poradíme vám, jak mluvit s dětmi bez zbytečného křiku

Není snad rodič, kterému by někdy neujeli nervy, když se jejich děti vztekají. Jenže potom se dostáváte do kolotoče, kdy vaše dítě křičí a vy křičíte na něj, aby se uklidnilo. Jak tedy předcházet zbytečnému křiku? Celý článek

4 věci, které před dětmi raději nedělejme

Obecně se ví, že děti kopírují chování svých rodičů, a tak snad nikoho nepřekvapí, že největší vliv na jejich chování má pozitivní příklad maminky a tatínka. Celý článek

Komentáře