Zajímavosti a novinky pro děti i rodiče

Očkování dětí – povinná a nepovinná očkování

Datum přidání: 19. 10. 2016
Michala Knězková

Píše Michala Knězková

Na konci šestinedělí čeká vaše miminko kontrola u praktického lékaře pro děti a dorost. Právě na téhle kontrole se mimo jiné (ono jiné najdete v předchozím článku ZDEzmiňujeme prvně o očkování a to ne proto, že bychom už plánovali miminko očkovat, ale proto, aby o něm měla maminka dostatečně s předstihem informace a aby si sama mohla projít materiály, které ji pomohou v rozhodování ohledně postupu a její volby. 

 

Tento článek je přehledem očkování, který schvaluje pediatrická společnost a je standardní v ČR. Jsou varianty, kdy se z něj vybočuje nebo se miminko očkuje jinou cestou, uvedu však klasický standard, který můžete očekávat.

 

Určitě jste už slyšeli pojem Očkovací kalendář. Máme očkování povinná a pak ta, které jsou čistě na vašem zvážení, a není ze strany státu žádný tlak, aby je vaše dítě mělo.

 

Každá země má nějaký tlak na své obyvatele, ze strany českého státu je tímto tlakem skutečnost, že dítě nebude přijato do státního dětského kolektivu (školky, školy) v případě, že není řádně očkováno.

 

Povinná očkování


Hexavakcína


Šestivakcína je očkovací látka, která zahrnuje očkování proti šesti nemocem v jedné stříkačce. Pokusím se vám popsat, proč je která látka zařazena a jak se hexavakcínou očkuje podle pediatrické společnosti.

 

 • Záškrt – očkuje se proti němu všude na světě – pokud by se záškrt z povinného očkování vyřadil, došlo by k poklesu proočkovanosti a jakmile k tomuto v některých státech došlo, záškrt se znovu objevil (nyní například ve Španělsku). Žádná země si tedy nedovolí zrušit očkování proti záškrtu.

 

 • Dětská obrna – obdobně jako u záškrtu, je nutná vysoká proočkovanost, aby se zde dětská obrna opět nevyskytovala. V ČR se však touto dobou nevyskytuje a vaše dětí bezprostředně neohrožuje.

 

 • Černý kašel – ten se u nás vyskytuje a ani vytvoření protilátek po prodělání této infekce nebo očkování nezamezí tomu, aby si dítě neprodělalo slabou infekci černého kašle. Pokud dítě bylo proti černému kašli očkováno, probíhá infekce natolik mírně, že se dítě ani nedostává k lékaři a pokud ano, lékař po něm nepátrá z důvodu lehkého průběhu. Dítě tedy jen dráždivě kašle, chodí mezi lidi do dopravních prostředků, do nákupních center či na kroužky a snadno se tak nakazí neoočkovaní jedinci, u kterých je průběh podstatně dramatičtější. Proto černý kašel je rizikem pro každé neoočkované miminko a právě černý kašel je důvod, proč bychom neměli řádné očkování příliš oddalovat, pokud k tomu není bezprostřední důvod. Miminko je určitou dobu kryto protilátkami od matky, pokud ona sama byla v minulosti očkována prosti této nemoci. Kolem 4.měsíce však tyto přenesené (placentou) protilátky začnou prudce klesat a miminko je nechráněné.

 

 • Hemophylová infekce – proti této infekci se očkuje až v posledních 15 letech. V době, kdy se proti ní neočkovalo byla velice častým infektem hemophylová epiglotitida. Jde o zánět hrtanu s masivním otokem, který ohrožuje dítě na životě (dušení, infekční šok, orgánové selhání). Z těchto důvodů se přistoupilo k očkování a ukázalo se, že to byla nejlepší možná volba, protože od té doby tyto infekty prakticky nejsou. U téhle infekce je to zásluha právě očkování, ničeho jiného.

 

 • Tetanus – První na co se vás zeptají na chirurgii, pokud přijdete s větším úrazem či opařeninou je řádné očkování. Pokud ho nevíte nebo není, namístě zahájí podání imunoglobulinů a akorát se ztrácí čas už v tak závažných situacích.

 

 • Hepatitida B – velice diskutovaná součást hexavacíny. Virové onemocnění přenosné krví a sexuálním stykem, takže vaše miminko bezprostředně neohrožuje (např. Kanada očkuje až děti starší a dospívající. Očkují pětivakcínou a doočkovávají samotnou Hepatitidu B. Každý stát se k tomu postavil jinak, nicméně očkují ji též). Česká pediatrická společnost zvolila očkování proti žloutence typu B jako povinné, takže je řazena jako součást hexavakcíny. Důvodem může být jednak fakt, že u kojenců se mnohem lépe uhlídá proočkovanost než u starších dětí a odpadá riziko poranění o infikované jehly například na dětských hřištích a pískovištích. Jestli je zde toto očkování na místě můžeme diskutovat, nicméně zatím je řazeno mezi očkování povinná. Bezprostředně ale vaše dítě neohrožuje. Povyk ohledně zařazení je ale spíše přehnaný, protože reakce dětí po očkování jsou shodné s reakcí po očkování pětivakcínou (látka, ve které není zahrnuta hepatitida B)

 

Celý seriál od narození miminka… najdete ZDE.

 

Očkovací látky a schéma

 

Pokud je dítě zdravé nabízíme jako standardní očkování kompletní šestivakcínu, kterou očkujeme na tříměsíční prohlídce, je-li dítě zdravé. Můžete si vybrat ze dvou očkovacích látek. Obě vakcíny jsou určeny k povinnému očkování, obě dostanete zdarma.

 

 • Infanrix hexa – je delší dobu na trhu a měl méně kontraindikací (= důvodů, proč ji nedat)
 • Hexacima

 

Pokud dítě zdravé není, nenabízíme šestivakcínu, dostává čtyřvakcínu (bez dětské obrny a bez žloutenky typu B)

 • Infanrix Hib – nemocné, nedonošené, děti s defekty imunity. Očkujeme touto látkou, aby byly každopádně chráněny proti tetanu, černému kašli a hemophylové infekci. Očkuje se ve třídávkovém schématu, případně po půlroce věku ve dvoudávkovém. Pokud maminka chce, dá se doočkovat samostatně dětská obrna.
 • Pediacel – přes léto nebyl na trhu

 

Očkovací schéma u hexavakcíny je třídávkové. Tři dávky v prvním půlroce života. Je to z toho důvodu, že Česká republika očkuje poměrně malé děti. Očkujeme od 9. týdne života, kdy ještě není zcela vyzrálý imunitní systém dítěte, ale dítě je zase dříve chráněno. Proto se očkuje v třídávkovém schématu.

 

Pokud chce maminka očkovat ve schématu dvoudávkovém, dáváme podepsat, že na sebe bere riziko, že miminko nevytvoří dostatečně protilátky. Těžko se stanoví hranice, které dítě je imunologicky zralé a vytvoří dostatek protilátek i u dvoudávkového schématu. Čím starší dítě, tím spíše se dá přejít do dvoudávkového schématu (v druhém půlroce věku dítěte se již očkuje dvoudávkově).

poznámka: pokud chce maminka očkování odložit, může odložit do druhého půlroku věku, kdy lze zvolit dvoudávkové schéma, ale může počkat klidně do deseti let věku dítěte. V tomto období však vaše dítě není chráněno proti žádné z těchto nemocí a tlak českého státu je pouze ten, že dítě nebude přijato do státní školky či školy. Zodpovědnost je na rodiči. Vždy záleží individuálně na každé rodině. Pokud maminka žije s dětmi na kraji Prahy, kde mají domek téměř na pustině, a chce odložit očkování do druhého půlroku věku, je to snadno pochopitelné. Jiné je, pokud je maminka milovnice kaváren, dítě bere na ruce s sebou a v době výskytu černého kašle ho vystavuje každý týden riziku. Každý musí zvážit jak žije, jaká rizika ho ohrožují a vždy se dá na všem rozumně domluvit.

 

Zarděnky, Spalničky, Příušnice – MMR


Od 15 měsíců věku dítěte očkujeme vakcínou Priorix zdravé děti. Jedná se o živou oslabenou vakcínu, která se vpraví do těla vpichem do podkoží na předloktí dítěte. Očkovací schéma je dvoudávkové. Druhá dávka by měla přijít nejdříve půl roku po první, nicméně tato druhá dávka se dá po dlouhou dobu odkládat.

Po samotném očkování je reakční doba delší než u hexavakcíny. Reakce nastává až 10-12. den po očkování, kdy můžete pozorovat teploty či slabý exantém.

 

Očkovací látky jsou na trhu dvě

 • Priorix – již zmiňovaná látka, standardní v ČR, plně hrazený pojišťovnou
 • Priorix tetra – k zarděnkám, spalničkám a příušnicím obsahuje navíc ještě plané neštovice

 

Nepovinná očkování


Rotavirové infekce

Rotaviry se běžně vyskytují, každé dítě si rotavirovou infekci do pěti prodělá. U většiny dětí probíhá jako banální onemocnění (zvracení, průjem, horečka, 3-4 dny). Infekce se může komplikovat dehydratací. Komplikuje se tehdy, když dítě onemocní příliš malinké nebo když vás infekce zastihne s dítětem na cestách (dovolená, moře …), když je dítě oslabené (prodělává současně jinou infekci či se nevyléčilo z předchozí), případně po operaci.

Očkuje se vakcínou Rotarix, jedná se o živý oslabený virus. Očkovací schéma je dvoudávkové. Dávka stojí cca 1300Kč a podání je perorální – dítě ji tedy dostává do pusinky. Dává se 6.-24. týden života.

 

Pneumokokové infekce


Pneumokoků je řada typů. Sedm invazivních a proti těm se očkuje. Pneumokok je nejčastějším původcem onemocnění zánětu středního ucha, u kojenců a starších lidí se infekce často komplikuje meningitidou a zánětem mozkových blan, zápalem plic či otravou krve. Tyto komplikace však mohou vzniknout i primárně, bez nutnosti zánětu středního ucha. U imunokompetentních lidí způsobí běžné respirační infekce (děti a staří mají průběhy těžší).

 • Synflorix – je sice nepovinný, ale stát ho plně hradí, je proti 10 typům pneumokoka a stát ho hradí tehdy, že se dají 3 dávky v prvním půlroce života
 • Prevenar 13 – proti 13 typům, doplácí se cca 530kč, plus zdarma ho dostávají děti nedonošené (těm se tedy dává čtyřvakcína místo šestivakcíny a Prevenar)

 

Meningokokové infekce


Jedná se o bakteriální infekce způsobené bakterií Neisseria Meningitidis. V ČR se vyskytují dva subtypy – B a C. Infekce jsou závažné. Meningokoky má 10% populace jako běžné osídlení nosní sliznice a u těchto osob nevyvolává žádné příznaky. Tito lidé se označují jako nosiči a meningokoky šíří. Nákaza propuká u lidí s defektem imunity či po velkém vypětí, psychickém stresu. Řada nákaz propuká na táborech či diskotékách, z plného zdraví. Nejčastěji onemocní nejmenší kojenci nebo pak mladiství 15 – 25 let. Průběh onemocnění je velice dramatický a může skončit smrtí do 24 hodin.

 • vakcína Bexsero 2700kč/dávku – proti meningokoku typu B
 • vakcína NeisVac 750kč/dávku – proti meningogkoku typu C

 

Očkovací schéma: do půlroka věku je třídávkové po půlroce věku již dvoudávkové (opět je důvodem nejistota ve zralosti imunitního systému)

Podobné články

Tvoření s dětmi – svíčky barvené voskovkami

Udělejte si doma barevné svíčky. Nechte volnou ruku dětem, které vyberou kombinace barev a budete mile překvapeni, jaké barvičky vytvoříte. Můžete jen barvit koupené svíčky a nebo si udělat svoje vlastní. Důležité je mít voskovky.. Celý článek

Tajemství mléčného tuku a jeho nezastupitelná role ve výživě dítěte

Mateřské mléko jako nejlepší výživa pro miminko v sobě skrývá stále řadu tajemství. I když již známe jeho složení poměrně dobře, stále se objevují nové a nové složky, jejichž vliv na vývoj a zdraví dítěte jsou i nadále předmětem řady výzkumů. Celý článek

Očkováním proti klíšťové encefalitidě

Už koncem února a začátkem března jsme mohli pozorovat, že klíšťata začínají být aktivní. Teď v teplých měsících již mají klíšťata doslova zelenou, a protože nás mohou nakazit klíšťovou encefalitidou, je vhodné se před ní chránit očkováním. Celý článek

Komentáře