Zajímavosti a novinky pro děti i rodiče

Odměny dětem za domácí práce – ano nebo ne?

Datum přidání: 6. 12. 2016
    Téma: 

Píše Ing. Kateřina Lichtenberková

V jarním díle našeho seriálu jsme se zabývali kapesným jako prostředkem, díky kterému se děti mohou učit hospodařit s vlastními penězi. Kapesné ale nemusí být jediným zdrojem příjmu dítěte. Jak možná víte, děti do 15 let jsou chráněni zákonem a nesmí standardně pracovat za peníze (výjimkou je pouze umělecká činnost). Jak tedy mohou získat další penízky do své kasičky? Něco možná dají babičky a dědečkové. A dál? Myslíte si, že je dobré děti odměňovat penězi za domácí práce? Pojďme si toto téma více rozebrat …

Rozvíjejte u dětí finanční gramotnost!

Co se týče odměn za domácí práce, rodiče se vesměs rozdělují na dva tábory – na ty, kteří odměňování podporují a ty, kteří jej absolutně odmítají.

V rodinách, kde se odměňování podporuje, najdete i takové příklady, kdy je dán pro děti jakýsi ceník všech prací – např. vyndání nádobí z myčky 5 Kč, vysátí pokoje 15 Kč atd. Výhodu takového přístupu vnímají tito rodiče zejména v tom, že je o všechny domácí práce postaráno – dřívější hádky, kdo to „musí“ udělat, nahradil systém, kde je každý odměněn podle toho, jak skutečně domácnosti svou prací přispěl. Spatřuji zde však také jednu velkou nevýhodu – děti se tímto způsobem naučí, že za všechno, co udělají, dostanou odměnu. To může vést k tomu, že nebudou ochotni cokoliv dělat zadarmo. Samozřejmě tento negativní jev můžeme nějakým způsobem omezit tím, že s dětmi toto téma otevřeně probereme.

Někteří rodiče mají domácí práce spojené s kapesným. Tzn. že stanoví dětem určité povinnosti, které v rámci kapesného musí plnit – např. mít uklizeno v pokoji apod. Funguje to však skutečně v praxi? Přistoupí pak rodiče k tomu, že kapesné dítěti nedají (nebo jenom část), když si své povinnosti nesplní? Pokud ano, může to být určitým způsobem funkční systém, k němuž jako nadstavbu odměníme činnosti, které v základním kapesném nejsou zahrnuty.

Ve skutečnosti je to podobný systém jako odměnit děti rovnou za jednotlivé práce, ovšem s tím rozdílem, že jej více připodobníme pracovnímu světu. Když chodíme do práce, máme své povinnosti, které musíme splnit, a pokud je odměňovací systém firmy trošku flexibilní, dostaneme odměnu za práci navíc (pozn.: případ malého podnikatele více kopíruje příklad s ceníkem).

Podle mého mínění je dobré odměny používat, ovšem pouze na nadstandardní úkoly – uklidit si svůj pokoj, vyluxovat nebo vyndat nádobí z myčky počítám do standardních záležitostí, které by děti měly dělat téměř automaticky. Cesta k tomu, aby to skutečně dělaly, samozřejmě může být trnitá, ale je určitě dobré v dětech pěstovat zodpovědnost za svěřené věci apod. Navíc tím, že nám občas pomohou, podporujeme oblast dobrovolnické práce a určité „společenské“ zodpovědnosti (v tomto případě je společností rodina).

 

Za co by tedy děti měly odměny dostávat?


Např. za velký vánoční úklid, posekání trávy na zahradě, mytí oken, mytí auta … zkrátka za věci, které neděláme každý den. Líbí se mi také nápad pana profesora Milana Zeleného (předního česko-amerického ekonoma, který se mj. zabývá rozvojem podnikavosti), že by děti měly být odměňováni za inovace, které do domácnosti přinesou. Přijdeš s nějakým zlepšovákem, který nám zpříjemní rodinný život? – dostaneš za něj odměnu. A ta odměna by měla být skutečně motivační, aby děti přicházely s dalšími nápady, dalšími zlepšováky …

Úplně nejlepším způsobem je situace (předávám na základě reálné zkušenosti mé kamarádky), kdy děti samy přijdou se systémem, jakým způsobem si určité domácí práce rozdělí. Kamarádky dcera takto vymyslela určitý rozpis služeb, kdy se členové rodiny spravedlivě dělí o úklid kuchyně apod. To jsou přesně ty situace a nápady, za které by děti měly být odměněni. Když takto rodinný systém (komunikačně) nastavíme, myslím, že to přispěje nejen k rozvoji finanční gramotnosti našich dětí, ale také k rozvoji kreativity a podnikavosti.

 

Seriál článku – Rozvíjejte finanční gramotnost u dětí najdete na našem blogu.

Komentáře