Zajímavosti a novinky pro děti i rodiče

Otázky a odpovědi k pěstounské péči

Datum přidání: 27. 6. 2017

Píše Sylva Dvořáčková

Každý dospělý člověk byl nejprve dítětem.  Přáli bychom si, aby všechny děti mohly vyrůstat v dobrých rodinách. Prožívat šťastné dětství však není přáno všem dětem. V naší zemi jsou ještě tisíce dětí opuštěných, znevýhodněných, či týraných, které jsou umístěny do zařízení ústavní péče. Zatím marně čekají na své náhradní rodiče, kteří by jim mohli dát nový domov.

Sdružení pěstounských rodin se již více než 24 let snaží těmto dětem hledat náhradní rodiče a v jejich péči je doprovázet.

Často nám přichází dotazy zájemců, kteří o přijetí dítěte teprve uvažují. Odpovědi jsme se pokusili shrnout v tomto článku.

 • Kdo se může stát náhradním rodičem?

Pěstounem se může stát každý občan České republiky, žadatel – cizinec musí mít na území ČR trvalý pobyt nepřetržitě 365 dnů. Podmínkou přijetí žádosti je i souhlas, že orgán sociálně právní ochrany oprávněn zjišťovat další potřebné údaje. Žadatelé souhlasí s účastí na povinném kursu přípravy k přijetí dítěte do rodiny.

 • Kde by měli žadatelé začít?

Žadatelé zajdou na obecní úřad s rozšířenou působností, dle trvalého bydliště, kde je oddělení náhradní rodinné péče. Zde s nimi sociální pracovnice pohovoří o jejich motivaci, vydá formuláře a domluví si termín pro šetření v rodině. Žadatelé předkládají posouzení lékaře a výpis z rejstříku trestů. Sociální pracovnice se k žádosti vyjádří a postupuje spisovou dokumentaci krajskému úřadu.

 • Jak dlouho trvá, než se žadatelé stanou pěstouny?

Krajský úřad zařadí žadatele do své evidence po jeho odborném posouzení a zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do rodiny a závěrečném psychologickém posouzení. Pokud žijí v rodině žadatele děti, přihlíží se také k jejich vyjádření i schopnosti přijmout další dítě do rodiny.  Tento proces není krátký, ale důkladná příprava i čas si vše dobře promyslet a pracovat s novými poznatky, získanými při přípravě je velmi důležitý.

 • Jak dlouho přípravy trvají?

Přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči začínají po naplnění kursu. Pro osvojitele je stanovený potřebný počet školení 48 hodin, pro dlouhodobé pěstouny 55 hodin a pro pěstouny na přechodnou dobu je to 74 hodin vzdělávání. Žadatelé, kteří se později stanou náhradními rodiči, velmi oceňují tyto přípravy, které jim blíže osvětlují problematiku. Získávají zde potřebné vědomosti z oblasti tělesného a psychického vývoje dětí, práva a sociálního zabezpečení.

 • Jak vypadají psychotesty?

To je častá otázka žadatelů. Myslím, že není třeba se ničeho obávat. Spíše je tato etapa časově náročná. Cílem je vždy vybrat jako žadatele osoby, které budou moci své nové náročné rodičovské roli dobře dostát. Zásadně se nevybírají rodičům děti, ale pro konkrétní děti se hledají co nejvhodnější rodiče.  

 • Jsou nějaká úskalí pěstounské péče?

Touha pomoci dítěti i odhodlání pěstounů dát mu lásku, porozumění a bezpečí nezmůže vše. Je třeba reálně uvažovat, zda žadatelé mají dostatek fyzických a duševních sil, zda jsou ochotni se dítěti věnovat i za cenu omezení, či ztráty profesní kariéry, nebo změny životního stylu. Je třeba počítat i s limity dítěte, povahovými zvláštnostmi. Pěstouni proto musí být empatičtí, velkorysí a schopní přijímat dítě, takové jaké je. Musí být natolik silní, aby dovedli čelit i případnému nepochopení ze strany přátel, širší rodiny, školy nebo sousedů. Na tato úskalí a mnohá další je třeba být dobře připraven.

 • Je mi již přes 50 a uvažuji o pěstounské péči. Nejsem již na to stará?

Pokud jste zdravotně v pořádku a máte již zkušenosti s výchovou dětí, nabízí se možnost stát se buď pěstounkou na přechodnou dobu, nebo v dlouhodobé pěstounské péči očekávat k přijetí dítě přiměřené k Vašemu věku, například osmileté. Důležité bude vyjádření Vašeho ošetřujícího lékaře k Vaší žádosti a také míře Vašich nároků a požadavků na dítě.

 • Mám dvě děti a dvojpokojový byt, dají mi dítě do PP?

Před podáním žádosti je důležité mít promyšleno, kde umístím dítě, jeho oblečení, pracovní stůl, hračky… Každého žadatele navštíví sociální pracovnice při místním šetření. Je třeba přemýšlet, zda nebudou také Vaše děti omezovány příchodem nového člena rodiny. Možná, že touha pomoci dítěti, povede ke snaze získat větší bydlení. O tom všem s Vámi bude sociální pracovnice mluvit a k Vaší žádosti napíše i své hodnocení.

 • Jak náročná je péče o přijaté dítě?

Přijetí dítěte do rodiny je určitě náročnou změnou. Dítě není nepopsaný list, ale přichází se svou historií, svými povahovými vlastnostmi, možná že i se špatnými zkušenostmi a zlozvyky. Je třeba mít velkou míru empatie, ale i dostatek odborných znalostí jak o takové dítě pečovat. Často se doporučuje, aby pěstounka zůstala po nějaký čas s dítětem doma, aby jeho aklimatizace v novém prostředí mohla probíhat co nejlépe.

 • Mohu očekávat nějakou pomoc?

Pěstounské rodiny mají zákonný nárok nejen na dávky pěstounské péče. Po uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče jim doprovázející organizace nabízí možnost čerpat respitní (odpočinkovou) péči, psychologické poradenství, doprovázení klíčovou pracovnicí. Naše organizace pamatuje i na relaxaci a kulturu pro celé pěstounské rodiny, vzdělávání i pořádání letních táborů pro děti.

 • Je dlouhodobých pěstounů dostatek?

V posledním období se zvýšil zájem zejména o přechodnou pěstounskou péči. Ta je však zejména péčí krizovou. Biologičtí rodiče dítěte mají možnost si své poměry upravit tak, aby se mohlo dítě v co nejkratší době navrátit domů. Ne všechny děti se však mohou domů vrátit a není pro ně ani šance osvojení. Je tedy velmi potřebné hledat těmto dětem bezpečí trvalého domova u náhradních rodičů v dlouhodobé pěstounské péči. Možná, že jste to právě Vy, kdo může těmto dětem pomoci. Věřím, že je hodně dobrých lidí, kterým nejsou osudy opuštěných dětí lhostejné a své srdce i náruč dokážou otevřít těm, kteří stále svou mámu a tátu hledají.

Podobné články

Na co nezapomenout po návratu z porodnice domů

Vaše miminko je na světě a vy už se nemůžete dočkat, až vás pustí z porodnice domů, kde je vše připravené. Ačkoli se vaše pozornost bude točit hlavně kolem děťátka, důležité je nezapomenout vyřídit nutné úkony, které jsou s narozením dítěte spojené. Celý článek

Soužití více generací v jednom domě aneb jak se z toho nezbláznit

Každá mladá rodina jednou stojí před rozhodnutím, jak se postavit k otázce bydlení. Zatímco v minulosti bylo samozřejmé, že všechny generace jedné rodiny žily spolu pod jednou střechou, v dnešní době se jedná spíše o výjimku. Celý článek

Odmlouvali jsme my, odmlouvají i dnešní děti. Proč se tak děje a jak odmlouvání řešit?

Každý rodič nedočkavě čeká na první slovo svého dítěte. U prvních „slůvek“ povzbuzujeme, chválíme, radujeme se z pokroků. Velmi brzy však přijde přání rodičů, aby na chvilku zavřelo pusu, nevykřikovalo, nezpívalo, nevrčelo… A když přijde doba odmlouvání… Celý článek

Komentáře