Zajímavosti a novinky pro děti i rodiče

Pediatrická péče v porodnici

Datum přidání: 20. 7. 2016
Michala Knězková

Píše Michala Knězková

Když přijde miminko na svět, nemá to zrovna jednoduché. Musí si zvykat na svět, ve kterém nehraje prim plodová voda, musí se adaptovat na nové podmínky. Krom téhle adaptace se toho po něm chce ještě fůra dalších procedur a vyšetření. Co a jaká vyšetření budou provádět pediatři v porodnici? Pokračujeme v našem seriálu…

 

V předešlém díle jste se dozvěděli: Od narození: jak vybrat pediatra

 

Jakmile se miminko narodí, přebírá ho od porodníka zkušený pediatr. Miminko je přeneseno na místo pro ošetření novorozence. Nejčastěji se jedná o inkubátor otevřeného typu, kde je miminku zajištěn dostatečný tepelný komfort.

 

Pokud se jedná o zdravého novorozence, v tuto chvíli už začal sám dýchat a vlivem zvyšování se kyslíku v jeho krevním oběhu, získává růžovou barvu.

inkubátor otevřeného typu s vyhřívanou podložkou
inkubátor otevřeného typu s vyhřívanou podložkou

Zhodnocení poporodní adaptace


V prvních vteřinách života sleduje hned několik aspektů:

 •  barvu kůže,
 •  srdeční tepovou frekvenci,
 •  svalové napětí novorozence,
 •  dýchání,
 •  odpověď na podráždění.

Z těchto pozorování vyvodí číselné ohodnocení, kterému se označuje jako Apgar skóre. To hodnotí poporodní adaptaci novorozence na nové podmínky. Každá položka se dá ohodnotit body 0-2, čísla se sečtou a tento odečet se provádí v 1.minutě, v 5.minutě a v minutě 10. Závěrečná podoba Apgar skóre jsou tedy tři číslice (1., 5., 10.minuta). Př. 9 – 10 – 10

 

Hodnocení:

 

 •  10-9 bodů – zdravý adaptovaný novorozenec,
 •  8-5 bodů – snížený počet bodů bývá příčinou protrahovaných porodů, novorozenec má pozvolnější adaptování a tyto změny bývají dočasné – může se jednat o akrocyanózu (namodralé končetiny), poruchy svalového napětí, novorozenec nemusí ihned dýchat – většinou je nízký počet bodů zjištěn v první minutě a další údaje z Apgar skóre jsou již v normě,
 •  pod 5 bodů – narušení životních funkcí, je třeba zásah lékařů – pomoc s rozdýchání aj.

 

Další ošetření na sále

 

Dalším úkolem pediatra je zajistit pupečník. Porodník se stará pouze provizorně, pediatr provede definitivní podvaz. Samotný pupečník není senzitivně inervován, novorozence tedy podvaz ani jiná manipulace nebolí.

 

V dalším momentě přebírá miminko setra, který provede vážení a měření:

 

 •  zvážit – porodní hmotnost,
 •  změřit – porodní délka bývá údajem ne zcela přesným, snažíme se být šetrní a novorozenci po narození nohy příliš nenatahovat – první přesné údaje o délce novorozence pak dostane u svého praktického lékaře pro děti a dorost, který ho již bude moct důkladně změřit,
 •  označit – systém značení bývá typický pro danou porodnici. Miminko a matka jsou nejčastěji označeni stejnou číslicí. Novorozenec je opatřen nerozpojitelným plastovým náramkem, který by měl obsahovat informace nejen o dítěti, ale i jeho matce.

Kredeizace – preventivní ošetření, kterým se snažíme zamezit zánětu spojivek způsobeného gramnegativní bakterií Neisseria gonorrhoeae. U nás se provádí standardně vykapáním spojivkového vaku novorozence Opthalmo – Septonexem jako prevence novorozenecké konjunktivitidy. Následkem této konjunktivitidy by mohla být slepota.

Podání vitamínu K – je prevencí krvácivé nemoci novorozenců. Forma, jakou bude vitamín K dodán záleží na jednotlivých pracovištích a na přání rodičů. Vitamín by měl být podán do dvou hodin od porodu.

 

Očkování proti TBC se od listopadu roku 2010 neprovádí. Namísto toho je s rodiči vyplněn dotazník, který selektuje vysoce rizikové novorozence, které je třeba dále oočkovat v kalmetizačních centrech – do 6 týdnů věku dítěte.

 

Tímto je ukončeno první ošetření novorozence bezprostředně po porodu. Po dobu, kterou s miminkem v porodnicí strávíte, absolvuje novorozenec ještě další vyšetření.

 

Další vyšetření v porodnici


Novorozenecký screening

Laboratorní screening, je celoplošným vyšetřením, kterým se snažíme zjistit případná závažná onemocnění včas. Od 1.6.2016 se jedná o 18 dědičných metabolických poruch či vrozených onemocnění. Využívá se metoda suché kapky krve na speciální kartě. Odběr se provádí z patičky novorozence. Cílem tohoto screeningu je včasná diagnostika a případná rychle zahájená léčba.

 

K tomuto vyšetření není třeba souhlas rodičů. Provádí se standardně v porodnici, pokud matka s novorozence odchází z porodnice dříve, je třeba, aby toto vyšetření zajistila u své praktického lékaře, který převezme novorozence do následné péče.

 

První vyšetření ortopedem – kontrola kyčelních kloubů, na kterou budete odesláni i po odchodu z porodnice.

 

Screeningové vyšetření sluchu – opět není třeba souhlasu rodičů, provádí se 2. až 3. den po porodu. Pokud by toto vyšetření nebylo zajištěno porodnicí, odešle vás na něj praktický lékař pro děti a dorost do spádové ORL ordinace.

Podobné články

Péče a výchova dětí v případě rozvodu? Jednou z možností je střídavá péče

Střídavá péče je v Česku relativně „nová“. Zatímco například v západoevropských zemích, Skandinávii, USA či Kanadě jde o běžný model fungující od 80. let, v tuzemsku ji právní řád umožňuje teprve od roku 1998. A rozhodně se nedá říct, že by se z ní... Celý článek

MUDr. Michala Knězková

Píše MUDr. Michala Knězková

Včelí, vosí nebo sršní štípance, co s nimi, jak je zvládnout

Včelky, vosy nebo dokonce sršni. Hmyz, který způsobuje maminkám největší starosti. Na tohle téma už padl nejeden dotaz, takže ho tu dnes máte. Podíváme se na všechny ty štípance, řekneme si co s nimi, jak je zvládnout a kdy si dát pozor na... Celý článek

Čekáte na miminko a ono stále nepřichází? Co když je to v hlavě…

V posledních dnech proletěla médii zpráva, že Česko zasáhla epidemie neplodnosti. Centra asistované reprodukce u nás rostou jako houby po dešti, úroveň lékařské péče je v tomto směru na velmi vysoké úrovni. Také proto je Česko jednou z nejvyhledávanějších zemí Celý článek

Komentáře

SH Simona Hubertová napsal(a)

Je skvělé, že se dnes lidé tolik zajímají o to, aby naše děti neměli zkažená záda naším špatným výběrem aktovky či batohu. Osobně jsme ráda, že jsem se o tohle všechno zavčasu zajímala. Syn šel do školy před dvěma roky a musím říci, že aktovku má stále stejnou. Hledala jsme takovou, aby byla lehká a ergonomická s oporou na jeho záda. Musím říci, že firem je více a více. Hlavně díky ceně jsme nakonec nakoupila na batohystil.cz. Jen tak dál a věřme, že budoucnost našich dětí bude lepší. Jen doufám, že jim i nadále zůstane tužka a sešit, aby se nezačaly učit na počítačích.