Zajímavosti a novinky pro děti i rodiče

Waldorfská pedagogika v kostce. Co jste možná nevěděli

Datum přidání: 19. 4. 2018

Čím více se rodiče zajímají o vzdělávání svých dětí, tím častěji hledají alternativu ke klasickému školskému systému. Důvodů může být spousta... vlastní zkušenost s klasickým systémem, chtějí přirozenější vývoj a podporu talentu svých dětí....

Jakousi vlajkovou lodí alternativního vzdělávání se stala pedagogika Montessori, pojmenovaná dle zakladatelky jejích principů – Marie Montessori. Nicméně montessori škola je jen jednou z mnoha možných směrů, kterým se lze ve vzdělávání ubírat.

Vznik první waldorfské školy

V České republice je hned po montessori škole nejrozšířenější tzv. waldorfská škola. Zásady této pedagogiky formuloval na počátku 20. století rakouský filosof, pedagog a umělec Rudolf Steiner. Emil Molta, majitel firmy Waldorf Astoria, podnítil Steinera k vybudování školy pro děti zaměstnanců firmy, což vedlo v roce 1919 k založení první waldorfské školy. Metodika, dle které se na škole vyučovalo, vycházela ze Steinerových vědomostí o vývoji dítěte a dodnes se na základě těchto poznatků ve školách waldorfského typu vyučuje.

Principy waldorfské školy

Základním znakem uvedené pedagogiky je snaha o celistvý rozvoj člověka. Výchova vychází z potřeb dítěte a samotným cílem výchovy je vytváření vztahu ke světu na základě vlastního myšlení, citu a vůle. Rozvíjet všechny tyto tři složky je důležité proto, aby dítě díky myšlení umělo získané znalosti v životě použít (za pomoci vůle), a to v souladu s morálními principy (díky vybudovanému citu).

Celé vyučování je založeno na vlastním prožitku, díky kterému získá žák s danou problematikou osobní zkušenost a teprve na jejím základě se pojmenovává daná problematika a vyvozuje se obecný závěr. Z těchto důvodů se ve waldorfských školách nevyužívají učebnice. Cílem není přečíst a naučit se o daném jevu poučku, nýbrž si poučku sám vytvořit na základě vlastní zkušenosti. Proto se využívají především prázdné sešity, do kterých si dítě zapisuje své závěry. Tento způsob zároveň vede dítě k odpovědnosti, protože se bude vracet právě ke svým zápiskům.

Vyučování v epochách

Ve waldorfské škole probíhá vyučování formou epoch, ve kterých se probírají souvislá témata. Zároveň je každý vyučovací blok rozdělen do tří částí – rytmické, výukové a vyprávěcí, což podporuje rozmanitost výuky a soustředěnost žáka. V rytmické části děti opakují pomocí rytmu např. násobkové řady, vyjmenovaná slova apod., ve výukové části se dozví nové informace k probíranému předmětu a vyprávěcí část slouží k seznámení se s příběhy, které daný předmět propojí i s ostatními souvislostmi.

Hodnocení výkonů

Zatímco z běžného školského systému jsme zvyklí na známkování průběžných výsledků, ze kterých se vyvodí celkové hodnocení, ve waldorfských školách se využívá slovní hodnocení. Mělo by děti motivovat k sebezlepšování bez srovnávání s ostatními a zbytečných traumat.

Velký důraz je také kladen na spolupráci s rodiči, kteří jsou nejen pravidelně informováni o průběhu vyučování, ale mají možnost podílet se na životě školy skrz vlastní zapojení při organizaci událostí pro děti či veřejnost.

Školu, založenou na waldorfských principech poznáte nejen tak, že to o sobě tvrdí, ale především ji najdete na světovém seznamu waldorfských škol. Zápisem do tohoto seznamu je jí přidělen oficiální status waldorfské školy, čímž máte zaručené skutečně waldorfské principy při vzdělávání dítěte. U nás sdružuje informace o metodice Asociace waldorfských škol České republiky.

Podobné články

Spojte hru a zábavu s učením. LEGO® DUPLO® je skvělou pomůckou

Drtivá většina dětí si od nejmenšího věku ráda skládá kostičky a staví z nich nejrůznější výtvory. Vy jim můžete nabídnout ke hře kostičky, které lze nejen skládat, tvořit z nich komíny, „nakládat“ vagonky vláčků nebo stavět výtvory plné fantazie. Celý článek

Pásový opar u dětí. Vznik a léčba v kostce

Ačkoliv se v posledních dnech všude skloňuje především téma šíření koronaviru, ostatní onemocnění ze světa nevymizela. Mít se na pozoru je potřeba nejen u dospělých, ale samozřejmě i u dětí, které jsou velmi náchylné k virovým nemocem různého typu. Celý článek

Čeká vás party nebo oslava? Nesmí vám chybět dokonalá hra

Určitě už jste byli na party, na níž přišla na řadu nějaká ta hra, a tak bylo o zábavu postaráno. Jestliže máte výbornou hru, skvělá zábava se vám zaručeně nevyhne. Celý článek

Komentáře